Co wykazać w pliku?

Na wezwanie organów podatkowych podatnicy powinni wykazać w pliku JPK_MAG ruchy magazynowe, które wystąpiły w okresie wskazanym przez organ. Nie oznacza to, że w pliku należy ująć wszystkie ruchy magazynowe.

Aplikacje zewnętrzne
JPK Magazyny Pdc: Plugin odzwierciedlający zadaną strukturę ruchów magazynowych i pozwalający na eksport żądanych danych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt

Plan-de-CAMpagne – moduł JPK