Formularz pobrania wersji DEMO BricsCAD V19

zawarcia umowyWyrażam niezbędną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez DATACOMP Sp. z o.o. (dalej: Administratora) w celu zawarcia bądź wykonania umowy realizacji usługi zapewniającej możliwość korzystania z jednego z serwisów Administratora w oparciu o treść regulaminu tego serwisu, której jestem stroną, w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy, jak również w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

,

 obsługi administarcyjnejWyrażam niezbędną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez DATACOMP Sp. z o.o. (dalej: Administratora) do celów prawnie uzasadnionych ze względu na interesy realizowane przez Administratora, obejmujące konieczność ulepszania i dopasowania usług, zapewnienia bezpieczeństwa usług, prowadzenia marketingu i promocji usług własnych Administratora w jego serwisach

,

podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą oraz że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej oraz z Polityką Prywatności, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania

(zgody wymagane).

 marketingu bezpośredniego.Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego informacji handlowych wysyłanych przez DATACOMP Sp. z o.o. na zlecenie osób trzecich. Przyjmuję do wiadomości, że udzielenie tej zgody jest całkowicie dobrowolne i jeśli nie chcę, nie muszę jej udzielać a także mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.