4mcad

4MCAD V21 JUŻ JEST DOSTEPNY.

Oto podsumowanie nowych funkcji:

 • Pełna kompatybilność z najnowszym formatem DWG
 • Konwersja plików PDF do CAD, importowanie plików Revit (pliki .rvt i .rfa), importowanie i eksportowanie plików w formacie IGES, importowanie i eksportowanie plików w formacie STEP
 • Nowe obiekty / obiekty BIM: obiekty ADT, takie jak ściany, otwory (okna, drzwi), ściany osłonowe, schody, rampy, dachy, szyny, słupki, belki itp., Konwersja elementów na ściany i płyty, elementy stalowe (profile, płyty, śruby, słupki, legary itp.), Elementy drewniane.
 • Modelowanie brył 3D: Konwersja elementów w trójwymiarowe siatki lub powierzchnie za pomocą poleceń Konwertuj na siatkę i Konwertuj na powierzchnię, Linie konstrukcyjne
 • Nowy interfejs: paleta narzędzi (paleta narzędzi przypominająca inne systemy CAD), menu wstążki i pasek menu – możliwość wyświetlania w tym samym czasie
 • Większa wydajności: większa prędkości przesuwania / powiększania nawet w przypadku bardzo dużych plików rysunków, szybsze tworzenie plików PDF dzięki zmniejszeniu rozmiaru wynikowego pliku .pdf, zwiększona wydajność podczas pracy z wieloma odnośnikami zewnętrznymi
 • Nowe narzędzia i udogodnienia: nowe polecenie KAMERA do tworzenia i modyfikowania ustawień widoku rysunku, polecenie Pogrubienie, Dodatkowe uchwyty i właściwości wielokątów, prostokątów i linii przerwania, do inteligentnej edycji, WSSAVE do zapisywania obszaru roboczego i jego ustawień, Typy kursorów
 • Nowa biblioteka z kształtownikami stalowymi zgodnie z normami EN i AISC.

Alternatywny CAD, teraz szybszy niż kiedykolwiek

4M-CAD jest alternatywą dla programu AutoCAD umożliwiającą otwieranie plików DWG. Zapewnia obsługę poleceń znanych z AutoCAD, jak również stylów (tekstu, linii, wymiarowania), kreskowań itp, obsługuje wczytywanie Lispów (lsp, dll, mnl, tx, irx). Prędkość i stabilność programu jest powodem dla którego tysiące inżynierów i projektantów z ponad 20 krajów wybiera 4M-CAD.


 

Skontaktuj się z nami

 

4M-CAD jest dostępny w czterech wersjach:

 • 4M-CAD Viewer - jest to CAD viewer pozwalający na przeglądanie, dodawanie tekstów i sprawdzanie wymiarów, dodatkowo DWG viewer umożliwia drukowanie plików CAD, odczyt formatu DWG oraz DXF;
 • 4M-CAD Classic - platforma CAD umożliwiająca projektowanie 2D oraz 3D;
 • 4M-CAD Standard - wersja Classic wzbogacony o dodatkowe opcje modelowania, obrazy rastrowe, rendering i  tworzenie wizualizacji;
 • 4M-CAD Professional - wersja Standard poszerzona o modelowanie bryłowe 3D, obsługę VBA orazzaawansowanego menadżera biblioteki CAD;

Współpraca

 • Otwiera i zapisuje pliki DWG oraz DXF;
 • Import i eksport plików skryptów SCR;
 • Import plików MNU (menu) oraz DCL (okna dialogowe);
 • Eksport do plików WMF, EMF (Enhanced Metafile) oraz SLD (slajdy);
 • Odczyt plików graficznych: BMP, GIF, JPG, TIF, PCX osadzonych w plikach DWG;

Wyjątkowa wydajność

 • Możliwość otwarcia wielu rysunków (MDI), obsługa ActiveX;
 • Eksplorator rysunku do zarządzania warstwami, stylami, blokami, etc.;
 • Graficzny podgląd bloków;
 • Przesuwanie i powiększanie w czasie rzeczywistym;
 • Technologia I-Drop;
 • Nagrywanie skryptów;
 • Integracja obiektów AtiveX (teksty Word, tabele Excel);
 • Dostosowywanie menu i pasków narzędziowych;
 • Rendering 3D;
 • Modelowanie bryłowe 3D;
 • Wielojęzyczny interfejs;

Doskonała kompatybilność z AutoCAD

 • Wsparcie natywnego formatu DWG w wersjach od 2.5 do 2018;
 • Pełna kompatybilność poleceń AutoCAD, menu (.MNU), skryptów (.SCR), stylów kreskowań oraz czcionek;
 • Złożone typy linii;
 • Tekst wieloliniowy;
 • Kolejność wyświetlania;
 • Sprawdzanie i naprawianie rysunku;
 • Obsługa AutoLISP (.DCL);
 • Obsługa ADS w większości aplikacji;
 • Menadżer obrazów rastrowych;
 • Polecenia modelowania powierzchniowego 3D AutoCAD;
 • Systemy CAD z którymi jest kompatybilny: BricsCAD, ZWcad, AutoCAD;
 • Export do 3D PDF;
 • Zwiększona funkcjonalność rozmieszczania w szyku;
 • Polecenie do zliczania bloków;