4mcad

Alternatywny CAD, teraz szybszy niż kiedykolwiek

Program dostępny w wersji anglojęzycznej.

4MCAD jest alternatywą dla programu AutoCAD umożliwiającą otwieranie plików DWG. Zapewnia obsługę poleceń znanych z AutoCAD, jak również stylów (tekstu, linii, wymiarowania), kreskowań itp, obsługuje wczytywanie Lispów (lsp, dll, mnl, tx, irx). Prędkość i stabilność programu jest powodem dla którego tysiące inżynierów i projektantów z ponad 20 krajów wybiera 4MCAD. Jest prosty w obsłudze i bardzo wydajny.

Zobacz film demonstrujący funkcje CAD i środowisko do rysowania 4MCAD.

Możesz otworzyć i modyfikować rysunki stworzone w AutoCAD oraz na odwrót bez żadnego importu czy eksportu. Ze względu na to przepływ pracy jest wygodny i szybki.

Co nowego w 4MCAD24

Ogólne

 • Przeprojektowany projekt (ReD) w oparciu o najnowszy silnik ICAD 11.1 i biblioteki ODA22.12 w architekturze 64-bitowej
 • Znacznie szybsze działanie w przypadku bardzo dużych rysunków.
 • Spacer i przelot 3D.
 • Ulepszony import i edycja tabel, publikowanie i style wizualne.
 • Określenie aktualnej lokalizacji na pliku mapy.
 • Obrót rzutu 3D.
 • Obsługa plików Autodesk® Revit® 2022

Zwiększona wydajność

 • Szybsze wyświetlanie dużych obrazów geograficznych.
 • Szybsza reakcja kursora na dużych rysunkach bez podglądu wyboru.
 • Szybsza wektoryzacja polilinii.
 • Polecenie Szybki wybór jest dwukrotnie szybsze w przypadku dużych rysunków.

Praca z plikami

 • Eksportuj trójwymiarowe modele do pliku .obj (Wavefront Technologies).
 • Importuj pliki map, łącząc się z serwerami PostgreSQL, MySQL i WFS.
 • Obsługa plików Autodesk® Revit® 2022.
 • Użyj polecenia Audyt, aby sprawdzić błędy w plikach .ifc dołączonych jako podkłady.
 • Eksportuj do plików .pdf przy użyciu ulepszonego interfejsu.

Interfejs użytkownika

 • Widok główny lub użycie strzałek obracania za pomocą kostki widoku.
 • Nowa karta wstążki Wizualizacja

Wybieranie i modyfikowanie elementów

 • Polecenie Przerwij w punkcie, aby podzielić element na dwie części bez usuwania części elementu
 • Polecenie pozycjonera 3D umożliwiające interaktywne przesuwanie i obracanie obiektów w przestrzeni trójwymiarowej
 • Możliwość rozbicia zdalnych elementów tekstowych (rtext) na rysunkach utworzonych w innym programie CAD

Tabele

 • Polecenie Dopasuj komórkę, aby skopiować właściwości komórki tabeli źródłowej i zastosować je do wybranych komórek
 • Wstawianie bloków w komórkach tabeli.
 • Scal wybrane komórki według wiersza, kolumny lub wszystkich komórek.

4MCAD24: Podsumowanie funkcji

Pełna kompatybilność z formatem DWG

 • Natywna obsługa plików .dwg
 • Odczyt/zapis w formacie Autocad

Interoperacyjność – praca z plikami

 • Pełna obsługa plików Autodesk® Revit® 2022
 • Import plików IFC (4MCAD PRO)
 • Konwersja plików PDF do CAD – plik DWG (4MCAD PRO)
 • Import plików Revit (pliki w formacie RFA i RVT) (4MCAD PRO)
 • Import/eksport plików w formacie IGES (4MCAD PRO)
 • Import/eksport plików w formacie STEP (4MCAD PRO)
 • Import/Eksport ACIS 3D Solids *.sat
 • Praca z chmurami punktów – dołączanie plików chmur punktów .rcp/.rcs
 • Import 3D Collada *.dae
 • Eksport 3D PDF
 • Eksport – rozszerzenia plików 2D/3D *.pdf, *.svg, *,dwf, *.bmp, *.emf, *.wmf, *.dwf i *.stl
 • Otwieranie/zapisywanie – rozszerzenia plików *.dwg, *.dxf, *,dwf, *.dxb i *.dwt
 • Eksport trójwymiarowych modeli do pliku .obj (Wavefront Technologies)
 • Importowanie plików map poprzez połączenie z serwerami PostgreSQL, MySQL i WFS
 • Używanie polecenia Audit do sprawdzania błędów w plikach .ifc dołączonych jako podkłady
 • Eksport do plików .pdf przy użyciu ulepszonego interfejsu.

Podmioty/obiekty BIM (4MCAD PRO)

 • Obiekty ADT (obiekty pulpitu architektonicznego): Tworzy ściany ADT, otwory (okna, drzwi), ściany osłonowe, schody, rampy, dachy, szyny, słupy, belki itp.
 • Konwersja obiektów na ściany i płyty.
 • Elementy stalowe: tworzy elementy konstrukcji stalowej: profile, płyty, śruby, słupki, legary itp.
 • Wood Elements: tworzy elementy drewniane.
 • Tworzenie linii elewacji i przekrojów.

Modelowanie bryłowe 3D (4MCAD PRO)

 • Konwersja obiektów na trójwymiarowe siatki lub powierzchnie za pomocą poleceń Convert to Mesh i Convert to Surface.
 • Facet Modeler do rysowania następujących typów obiektów 3D: pudełko (FMBOX), stożek (FMCONE), cylinder (FMCYLINDER), piramida (FMPYRAMID), kula (FMSPHERE) i torus (FMTORUS).
 • Rysowanie linii konstrukcyjnych za pomocą nowego polecenia Construction Line.
 • Polecenia FM3DCONVERT i FMEXTRUDE do konwersji większej liczby typów obiektów trójwymiarowych na inne typy obiektów trójwymiarowych.
 • Edycja encji 3D nowego Facet Modeler: konwersja 3D (FM3DCONVERT), wyciągnięcie (FMEXTRUDE), przecięcie (FMINTERSECT), obrót (FMREVOLVE), odjęcie (FMSUBTRACT) i połączenie (FMUNION).

Interfejs

 • Paleta narzędzi (paleta narzędzi podobna do palety acad)
 • Menu wstążki i interfejs paska menu, oba jednocześnie.
 • Wiele udogodnień i narzędzi pomocniczych, takich jak polecenie Quick CUI, kliknięcie prawym przyciskiem myszy zakładki rysunku, aby wyświetlić opcje dla zakładki, typy kursorów (zwykły, celownik i XOR, gdy nakładają się na ten sam obszar koloru), polecenie „Zapisz obszar roboczy” do zapisywania obszaru roboczego i jego ustawień, polecenie „Zamknij wszystkie inne”, aby zamknąć wszystkie okna rysowania z wyjątkiem bieżącego i wiele innych.
 • Widok główny lub użycie strzałek obracania za pomocą kostki widoku.
 • Nowa zakładka wstążki Wizualizacja

Bloki i odnośniki zewnętrzne

 • Wstawianie bloków dynamicznych
 • Konwersja bloku na XRef w celu konwersji każdego wystąpienia wybranego bloku na odniesienie zewnętrzne.
 • Znajdowanie i zamiana bloków (4MCAD Standard i 4MCAD PRO)
 • Biblioteka bloków z maksymalnie 1000 bloków (4MCAD PRO)
 • Menedżer biblioteki bloków (4MCAD PRO)
 • Wstawianie bloków do komórek tabeli

Wybieranie i modyfikowanie obiektów

 • polecenie Selection Filter wyświetlające panel Selection Filter (umożliwiający filtrowanie i wybieranie jednostek według warstwy, koloru, typu jednostki i rodzaju linii).
 • Zakładka Selection Cycling umożliwiająca określenie sposobu zaznaczania jednostek, które nakładają się na siebie.
 • Polecenie Overkill do usuwania lub łączenia zduplikowanych lub nakładających się jednostek.
 • Wyświetlanie i wybieranie szeregu akcji na pasku narzędzi Cofnij/Przywróć
 • Polecenie Thicken do konwersji powierzchni i siatek w trójwymiarowe bryły o określonej grubości (4MCAD PRO).
 • Dodatkowe uchwyty i właściwości do wielokątów, prostokątów i linii łamanych, do inteligentnej edycji.
 • Polecenie Break at Point do dzielenia bryły na dwie części bez usuwania części bryły.
 • Polecenie 3D Positioner do interaktywnego przesuwania i obracania elementów w przestrzeni trójwymiarowej.
 • Możliwość eksplodowania zdalnych jednostek tekstowych (rtext) w rysunkach utworzonych w innym programie CAD.

Podgląd

 • Zaawansowany fotorealistyczny rendering 3D (4MCAD Standard i 4MCAD PRO)
 • Obsługa obrazów rastrowych (4MCAD Standard i 4MCAD PRO)
 • Graficzny podgląd bloku
 • Polecenie CAMERA do tworzenia i modyfikowania ustawień widoku dla rysunku

Tekst

 • Praca z tekstem wielowierszowym przy użyciu czcionek od prawej do lewej.
 • Tworzenie dodatkowych typów list dla tekstu wielowierszowego.
 • Zmiana rozmiaru tekstu za pomocą polecenia Skaluj tekst.
 • Rysowanie okręgu, prostokąta lub linii przerywanej wokół tekstu za pomocą polecenia Otocz tekst kształtem.
 • Umieszczanie tekstu w zdefiniowanej przestrzeni za pomocą polecenia Dopasuj tekst.

Drukowanie

 • Eksportowanie układu do modelu (.dwg)
 • Publikowanie rysunków w formacie DWF i DWFx.
 • Pliki do drukowania 3D
 • Polecenie Auto Publish do automatycznego tworzenia plików elektronicznych (.dwf/.pdf) z bieżącego rysunku.

Interfejsy API

 • API Microsoft .NET 4.5 – wrappery .NET dla obiektów architektonicznych.
 • Automatyczne ładowanie aplikacji IRX w IntelliCAD poprzez rejestr.
 • Obsługa Autodesk® Development System (ADS)
 • Microsoft Visual Basic for Applications – VBA 7.1 (4MCAD PRO)
 • Obsługa LISP (w tym DCL)

4MCAD jest dostępny w czterech wersjach:

Program dostępny w wersji anglojęzycznej.

 • 4M-CAD Viewer – jest to CAD viewer pozwalający na przeglądanie, dodawanie tekstów i sprawdzanie wymiarów, dodatkowo DWG viewer umożliwia drukowanie plików CAD, odczyt formatu DWG oraz DXF;
 • 4M-CAD Classic – platforma CAD umożliwiająca projektowanie 2D oraz 3D;
 • 4M-CAD Standard – wersja Classic wzbogacony o dodatkowe opcje modelowania, obrazy rastrowe, rendering i  tworzenie wizualizacji;
 • 4M-CAD Professional – wersja Standard poszerzona o modelowanie bryłowe 3D, obsługę VBA orazzaawansowanego menadżera biblioteki CAD;

Współpraca

 • Otwiera i zapisuje pliki DWG oraz DXF;
 • Import i eksport plików skryptów SCR;
 • Import plików MNU (menu) oraz DCL (okna dialogowe);
 • Eksport do plików WMF, EMF (Enhanced Metafile) oraz SLD (slajdy);
 • Odczyt plików graficznych: BMP, GIF, JPG, TIF, PCX osadzonych w plikach DWG;

Wyjątkowa wydajność

 • Możliwość otwarcia wielu rysunków (MDI), obsługa ActiveX;
 • Eksplorator rysunku do zarządzania warstwami, stylami, blokami, etc.;
 • Graficzny podgląd bloków;
 • Przesuwanie i powiększanie w czasie rzeczywistym;
 • Technologia I-Drop;
 • Nagrywanie skryptów;
 • Integracja obiektów AtiveX (teksty Word, tabele Excel);
 • Dostosowywanie menu i pasków narzędziowych;
 • Rendering 3D;
 • Modelowanie bryłowe 3D;
 • Wielojęzyczny interfejs;

Doskonała kompatybilność z AutoCAD

 • Wsparcie natywnego formatu DWG w wersjach od 2.5 do 2018;
 • Pełna kompatybilność poleceń AutoCAD, menu (.MNU), skryptów (.SCR), stylów kreskowań oraz czcionek;
 • Złożone typy linii;
 • Tekst wieloliniowy;
 • Kolejność wyświetlania;
 • Sprawdzanie i naprawianie rysunku;
 • Obsługa AutoLISP (.DCL);
 • Obsługa ADS w większości aplikacji;
 • Menadżer obrazów rastrowych;
 • Polecenia modelowania powierzchniowego 3D AutoCAD;
 • Systemy CAD z którymi jest kompatybilny: BricsCAD, ZWcad, AutoCAD;
 • Export do 3D PDF;
 • Zwiększona funkcjonalność rozmieszczania w szyku;
 • Polecenie do zliczania bloków;

Wersja testowa