CAESAR II

caesar_II

Oprogramowanie CAESAR II® to najpowszechniejsze na świecie narzędzie do elastycznego dopasowania i analizy naprężeń w rurach. Jest to kompletne rozwiązanie umożliwiające szybką i dokładną analizę systemów rurociągów poddanych różnym obciążeniom, biorąc pod uwagę ciężar, ciśnienie, temperaturę, sejsmikę i inne czynniki statyczne i warunki dynamiczne, oparte na zmiennych zdefiniowanych przez użytkownika i zaakceptowanych wytycznych branżowych.

caesar_II_screen®

Dlaczego CAESAR II?

Zwiększ produktywność
Skorzystaj z analizy statycznej i dynamicznej z najnowocześniejszą grafiką.

Oszczędzaj czas
Korzystaj z intuicyjnego tworzenia modeli analitycznych.

Popraw dokładność danych
Korzystaj z narzędzi projektowych i kreatorów wraz z kompleksowym sprawdzaniem błędów.

Kluczowe cechy

Wprowadzanie danych
CAESAR II ułatwia wprowadzanie i wyświetlanie wszystkich danych potrzebnych do dokładnego zdefiniowania modelu analizy systemu rurociągów.

Nowatorska grafika
Moduł graficzny CAESAR II umożliwia szybką pracę nad opracowaniem modeli analitycznych, jednocześnie wyraźnie wskazując obszary zainteresowania.

Narzędzia projektowe i kreatory
Korzystaj z narzędzi i kreatorów do zadań takich jak tworzenie pętli rozszerzeń lub przeglądanie modeli instalacji podczas analizy.

Opcje analizy
Możesz analizować wpływ wiatru, osadnictwo, obciążenia sejsmiczne i obciążenia fal.

Sprawdzanie błędów i raporty
Zintegrowany moduł sprawdzania błędów – sprawdza spójność zarówno pod kątem „elementów skończonych”, jak i „rurociągów”.

Bazy danych materiałów i zespołów
Baza materiałów i komponentów rurociągów, a także dylatacji i profili ze stali konstrukcyjnej.

Dwukierunkowy interfejs
Bezproblemowe, dwukierunkowe, dokładne powiązanie między projektowaniem instalacji, a analizą inżynieryjną.

Obszary zastosowań

 • projektowanie instalacji rurowych i aparatury
 • konstrukcje stalowe
 • przemysł petrochemiczny
 • chemiczny
 • przemysł spożywczy
  (żywność, napoje, piwowarstwo)
 • energetyka
 • przemysł farmaceutyczny
 • budowlany
 • oczyszczalnie ścieków i instalacje uzdatnia wody
 • przemysł stoczniowy
 • architektura