Inteligentne rozpoznawanie obiektów z podkładu 2D

Szkice mogą być importowane w różnych formatach (DXF, DWG, JPG, BMP itd.). Pokoje, wielodyscyplinarne wnętrza oraz kompletne budynki, w tym na przykład dachy, lukarny, można efektywnie planować, modelować i obliczać. Praktyczne przykłady użytkowników dowiodły, że prosta informacja, szkic 2D – nawet na papierze – może zostać przekształcona w pełny model budynku 3D, znacznie szybciej niż przy użyciu konwencjonalnych metod. A wszystko dzięki wykorzystaniu inteligentnych i zorganizowanych danych.

Program nie tylko rozpoznaje podłogi, dachy, ściany, pokoje, okna, drzwi, wnęki, powierzchnie i objętości, ale daje również możliwość rozpoczęcia kompleksowych obliczeń i symulacji na raz, co powoduje znaczne oszczędności czasu. Użytkownik może poruszać się w pełnym modelu budynku, jak w grze komputerowej.

W związku z tym uważamy, DDS-CAD moduł Architektoniczny może być „skutecznym narzędziem marketingowym”. Przy pomocy  różnych dodatkowych modułów obliczeniowych dla: wartości U, obliczenia i symulacji energii, obciążenia chłodzenia i wentylacji, mogą być skutecznie obliczane za pomocą kilku kliknięć myszką. Wyniki mogą, kompleksowo i graficznie, zostać zatwierdzone, przed rozpoczęciem prac na miejscu budowy.

Dwukierunkowa wymiana plików IFC

Dzięki inteligentnej wymianie standardowych danych dla całej branży budowlanej, znaczącą innowacją jest możliwość importu konstrukcji budynku. Na całym świecie multidyscyplinarnym standardem obejmującym wszystkie branże budowlane jest buildingSMART oraz rozszerzenie IFC. Dla użytkowników DDS-CAD jest to ogromne uproszczenie. Z certyfikowanych architektonicznych programów (takich jak ArchiCAD) mogą zostać zaimportowane całe projekty, a użytkownicy będą mieli dostęp do pełnego modelu budynku do dalszego planowania i kalkulacji. Ponieważ jest to także dwukierunkowy standard wymiany, projekty mogą być przesyłane z powrotem do programu architektonicznego bez potrzeby dodatkowego tłumaczenia.

Szybka i łatwa koordynacja

W typowych projektach budowlanych wyniki związane są z częstymi zmianami. W niektórych przypadkach mogą one być odpowiedzialne za 80% kosztów. Ze względu na interfejs IFC, rzeczywisty model budynku jest do Państwa dyspozycji w przeciągu kilku sekund. W skrócie, DDS-CAD moduł architektoniczny jest inteligentnym narzędziem, z którego korzysta cały zespół projektowy. Innymi słowy, to zoptymalizowanie procesu planowania, gdzie architektura oraz instalacje zostaną zasymulowane i zatwierdzone zanim rozpoczną się prace budowlane.