Projektowanie wszystkich instalacji elektrycznych

Podczas gdy wiele programów wspomaga projektowanie tylko niektórych elementów instalacji elektrycznych, DDS-CAD Elektrotechnika oferuje ogromne możliwości. Zakres funkcji pozwala nie tylko na projektowanie instalacji elektrycznych, ale również instalacji alarmowych, instalacji budynków inteligentnych (EIB/KNX), instalacji telekomunikacyjnych, projektowanie oświetlenia i wielu innych. Szeroka funkcjonalność umożliwia zaprojektowanie wszystkich elementów instalacji i wygenerowania dokumentacji projektowej przy pomocy tylko jednego programu. Dzięki temu praca nad poszczególnymi instalacjami jest lepiej skoordynowana i pozwala na zwiększenie efektywności.

Zintegrowane obliczenia dla instalacji elektrycznych

Zintegrowane obliczenia zapewniają integralność całego projektu podczas jego cyklu życia. Dzięki temu unikamy błędów wynikających z przenoszenia danych pomiędzy aplikacjami obliczeniowymi a rysunkowymi. W module elektrycznym programu DDS-CAD, dla instalacji możemy wykonać obliczenia długości i średnicy przewodów, a także analizę prądu zwarciowego. Program zawiera także narzędzie pozwalające na zaprojektowanie oświetlenia, w tym liczby i położenia opraw oświetleniowych. Jeśli potrzebne są bardziej skomplikowane analizy oświetlenia, program pozwala na dwukierunkową komunikację z programem Dialux i Relux.

Pełna dokumentacja projektowa

Program do projektowania instalacji elektrycznych DDS-CAD umożliwia szybkie wygenerowanie z modelu:

  • rysunków 2D i wizualizacji 3D,
  • różnego rodzaju schematów,
  • list elementów, rysunków, rewizji itp.,
  • zestawień materiałów.

Automatyczne grupowanie warstw

Inteligentne grupowanie warstw pozwala na wygenerowanie specjalistycznych rysunków np. dotyczących oświetlenia czy instalacji alarmowej. Ponadto, po każdej zmianie możemy zaktualizować rysunki automatycznie bez potrzeby wprowadzania zmian na każdym z osobna.

Praca w zespole

Struktura programu projektowego DDS-CAD pozwala na pracę wielu członków zespołu nad danym projektem w tym samym czasie. Zmiany wprowadzane przez projektantów w modelu 3D są automatycznie udostępnione pozostałym członkom zespołu w kontekście ich własnej pracy. Takie rozwiązanie pozwala na koordynowanie prac na bieżąco, niwelując tym samym ryzyko wynikające z braku wiedzy o zmianach w projekcie.

 

 

Międzybranżowe wykrywanie kolizji

Zmniejszenie liczby błędów, koordynacja prac z innymi branżami, ograniczenie ryzyka dokonywania nieplanowanych poprawek w trakcie prac budowlanych – jest to możliwe dzięki narzędziu pozwalającemu na wykrywanie kolizji pomiędzy instalacjami różnego typu.

Automatyczne zestawienia materiałów

Jedną z kluczowych zalet modelowania budynku w programie do projektowania DDS-CAD jest możliwość wygenerowania zestawienia elementów/materiałów wykorzystanych w obiekcie. Takie zestawienie może zostać wykorzystane do wstępnego oszacowania kosztów budowy, a także stworzenia harmonogramów prac. Co więcej, istnieje możliwość zapisu w formacie pozwalającym na odczytanie w np. programach kosztorysowych czy arkuszach kalkulacyjnych.