Projektowanie instalacji CO, CWU – wod-kan

Moduł sanitarno-grzewczy to kompleksowe projektowanie instalacji grzewczej, instalacji wody użytkowej, projektowanie kanalizacji, a także wykonanie obliczeń obciążenia cieplnego. Wiele elementów procesu projektowego zostało zautomatyzowanych, co w znacznym stopniu wpłynęło na czas pracy projektanta. Usprawnienia dotyczą zarówno warstwy obliczeniowej, rysunkowej, jak i generowania odpowiednich zestawień i raportów.

Automatyczny dobór grzejników

Jednym z narzędzi programu do projektowania instalacji DDS-CAD, znacznie usprawniającym pracę, jest automatyczny dobór grzejników w obiekcie. Po wykonaniu w programie obliczeń projektowego obciążenia cieplnego, zgodnie z parametrami wprowadzonego modelu, możemy dobrać grzejniki odpowiednie dla uzyskanych wyników. Po wprowadzeniu podstawowych parametrów instalacji grzewczej, a także granicznych warunków doboru, otrzymujemy kompletną listę grzejników zawierającą pozycje z bazy produktów dostępnej w programie. Elementy z listy mogą być oczywiście zmieniane przez nas w dowolny sposób, a zmiany automatycznie zostaną naniesione na model, dla którego projektujemy instalację.

Projektowanie ogrzewania podłogowego

Program DDS-CAD dysponuje także narzędziem do projektowania instalacji ogrzewania podłogowego. Pozwala ono na zaprojektowanie poszczególnych regionów ogrzewania, odpowiedniego przypisania ich do rozdzielaczy w projektowanym systemie, a także wykonania niezbędnych obliczeń. Istnieje także możliwość  zaprojektowania rozdzielaczy CO za pomocą specjalnego narzędzia dostępnego w programie DDS-CAD.

Schematy oraz rozwinięcia

Dużym ułatwieniem jest też z pewnością możliwość automatycznego generowania rozwinięcia dla instalacji grzewczej. Po ustaleniu podstawowych parametrów rysunkowych program generuje osobny rysunek oparty na modelu 3D z możliwością dowolnej jego edycji.

Obliczanie instalacji zgodnie z obowiązującymi normami

W programie można dokonać także obliczeń hydraulicznych związanych z projektowaniem instalacji WOD-KAN i CO. Na bazie wyników tych obliczeń, program automatycznie dobierze średnice poszczególnych przewodów, a wszelkie zmiany zostaną automatycznie naniesione w modelu.

 

Szybkie łączenie obiektów

W warstwie rysunkowej dużym udogodnieniem jest możliwość automatycznego podłączenia urządzeń z właściwymi dla nich instalacjami, zgodnie z określonymi parametrami połączenia w instalacji

 

 

Międzybranżowe wykrywanie kolizji

Wykrywanie kolizji pomiędzy różnymi rodzajami instalacji umożliwia na bieżąco kontrolowanie pracy z zakresu różnych branż i nanoszenie zmian jeszcze przed rozpoczęciem prac budowlanych. Dzięki temu unika się wykonywania poprawek w trakcie budowy.