Projektowanie instalacji wentylacyjnej oraz klimatyzacyjnej

Moduł wentylacyjno-klimatyzacyjny programu DDS-CAD umożliwia projektowanie kompletnej instalacji wentylacyjnej oraz klimatyzacyjnej wraz z doborem centrali, wrysowaniem przewodów i urządzeń oraz obliczeniami.

 

 

 

Obliczenia instalacji zgodnie z obowiązującymi normami

Obliczenia obejmują kalkulacje wielkości przepływu powietrza w obiekcie, a także strat ciśnień w projektowanej instalacji wentylacyjnej. Program pozwala na porównanie przepływu powietrza dla stanu nominalnego i stanu po zrównoważeniu instalacji. Po wprowadzeniu wartości granicznych co do wielkości kanałów czy też spadku ciśnienia, program może automatycznie dobrać średnice przewodów dla projektowanej instalacji. Co więcej, przy równoważeniu instalacji program DDS-CAD dobiera odpowiednie ustawienia urządzeń, takich jak przepustnice, zgodnie z parametrami wprowadzonymi dla danego urządzenia.

 

 

Rozbudowane funkcje planowania i projektowania

W programie dostępny jest szereg narzędzi związanych z tworzeniem modelu, które pozwalają na skrócenie czasu pracy. Do takich rozwiązań należy zaliczyć funkcje pozwalające na zaprojektowanie rozmieszczenia urządzeń np. anemostatów na dowolnej powierzchni, automatyczne łączenie urządzeń z przewodami, możliwość edycji – w tym opisywania wielu elementów danej kategorii naraz czy też kopiowanie i rozmieszczenie powtarzających się odcinków instalacji. Oprócz dokumentacji rysunkowej instalacji, na każdym etapie projektowania program pozwala na utworzenie raportów dotyczących obliczeń oraz list elementów instalacji wraz z ich parametrami.

 

Automatyczne zestawienia materiałów

Dzięki projektowaniu w środowisku 3D możemy automatycznie wygenerować dokładne zestawienia materiałów i urządzeń, które można wyeksportować do programu Excel, co pozwala na wygodną edycję i wprowadzanie zmian.

 

Rozbudowane bazy danych różnych producentów

Istotnym elementem systemu są szerokie bazy elementów parametrycznych. Elementy zawarte w bazie można dowolnie edytować zmieniając ich parametry charakterystyczne dla danej grupy, jak i ich wymiary czy też przypisany symbol 2D i 3D. Istnieje także możliwość dodawania nowych urządzeń do bazy produktów wraz z symbolami zarówno dla danego projektu, jak i do ogólnej bazy programu dzięki czemu będą dostępne przy każdym kolejnym projekcie instalacyjnym.

 

Projektowanie instalacji w 3D

Praca w programie DDS-CAD odbywa się w środowisku 3D, ale nie ma przeszkód, aby wykorzystać rysunki 2D jako podkład. Zamiast tworzenia osobno kolejnych elementów dokumentacji projektowej, generujemy ją bezpośrednio z modelu, zarówno jeśli chodzi o przekroje, schematy instalacyjne, jak i wizualizacje. Takie podejście ułatwia w dużym stopniu wprowadzanie zmian w projekcie, gdyż są one automatycznie nanoszone na dokumentację.