1. Interfejs programu

W celu utworzenia nowego katalogu Projektowy i Użytkownika:

 •  Zamknij okno „Menu projektu…” i kliknij w „Ustawienia  Menagera Projektu”.

 • Kliknij „Nowy…” i nazwij lokalizacje np. nowe (nazwa dowolna).

 • Przy  „Lokalizacja projektu:” kliknij „Przeglądaj…” i utwórz nowy katalog projektów (nazwa dowolna)

 

 • Przy  „Lokalizacja” kliknij „Przeglądaj…” i utwórz nowy katalog użytkownika (nazwa dowolna)

 

 • Kliknij „OK”  i uruchom ponownie DDS-CAD

 • Gotowe

 

 • Kliknij w „Wstaw > Podkład, Model”, i następnie wybierz „Kopiuj plik do katalogu projektu…”, po tym zabiegu DDS-CAD skopiuje podkład/model do katalogu projektu.

 

 • Kliknij w „Wstaw > Podkład, Model”, i następnie wybierz typ podkładu/modelu, który ma zostać wstawiony do projektu.

 

 • Gotowe.
 • Stwórz nowy projekt w którym będą tworzone nowe elementy biblioteki(projekt źródłowy) np. Nowe elementy .
 • W „Menu projektu”  kliknij „Więcej>>”, następnie „Kat. użytk.”, nazwij element np. nowy i naciśnij „Otwórz”

 • Wstaw podkład DWG/DXF lub model 3DS, instrukcja tutaj, pamiętaj o przeskalowaniu podkładu/modelu
 • Po wstawieniu płaskiego podkładu należy zbudować element z narzędzi bryłowych(W przypadku modelu 3DS można pominąć ten krok,)

 • Kliknij PPM w wolną przestrzeń paska menu i wybierz”Lista poleceń”

 • Kliknij PPM w wolną przestrzeń paska menu i wybierz”Pole poleceń”

 • W przypadku płaskiego podkładu usuń podkład z projektu, kliknij „Menedżer importu”> PPM na podkład > „Usuń z modelu”

 • Kliknij „wstaw punkt” w miejscu przyłączenia medium, następnie zmierz na widoku od boku wysokość punktu i edytuj w „Liście poleceń’ jego oś Z (wartość +)

 • W Polu poleceń wpisz „Kod polecenia” danego medium z tabeli poniżej, następnie w oknie „Punkt info” wpisz nr medium i średnicę (można przy wentylacji wprowadzić prostokątny przewód YYY.XXX wysokość(Y) i szerokość(X)). Uwaga, przy tworzeniu elementów w branży elektrycznej wpisujemy kod „ep” następnie w oknie współrzędne punktu (x,y,z), i w ostatnim polu kod medium „1”

 • W ten sposób należy zdefiniować wszystkie punkty przyłączeniowe. Uwaga zawsze należy zachować kolejność Punkt i następnie nr medium.
 • Zapisz model i otwórz projekt źródłowy
 • Wybierz podobny element w bibliotece skopiuj go i zmień nazwę wyzeruj wartości dotyczące wymiaru elementu, w miejscu „Symbol zew.” wpisz nazwę elementu i dopisz rozszerzenie BIM, np. nowy.bim , kliknij „OK”. Następnie kliknij w nowy element PPM i wybierz „Zarządznie…”, i „OK”.Uwaga w przypadku innego symbolu 2d należy stworzyć 2 elementy 2d i 3d i następnie w miejscu „Symbol zew.” wpisz nazwę elementów Np. nowy2d.bim;nowy.bim (pierwszy tekst odpowiada za model 2d; drugi za 3D)

 • Gotowe

BRANŻA ELEKTRYCZNA
MEDIUM KOD POLECENIA NR MEDIUM
Cable EP 1
Conduit IP 1

 

BRANŻA SANITARNO-GRZEWCZA

MEDIUM KOD POLECENIA NR MEDIUM
PWC   Coldwater IP 0
ASW Sewer IP 1
PWH   Hotwater IP 2
PWH-C Circulation IP 3
HHR Heat Return IP 4
HHF Heat Flow IP 5
WTE   Water Lime Free IP 6
WEX   Exhaust Sanitary IP 7
AMW Cominded Sewage IP 8
AGL Groundpipe IP 9
ARW Rain Water IP 10
ABW   Industrial Water IP 11
FSP Sprinkler IP 12
GGA Gas IP 13
DKO Condensat IP 14
ASG Intake Pipe IP 16
KVK Cooling Flow IP 18
FRK Cooling Return IP 19
DDS Steam IP 21
GGM Gas middle pressure IP 22
HVL Solar Flow IP 23
HRK Solar Return IP 24
GGH Gas high pressure IP 25
GGL Gas low pressure IP 26
GOW Oil Pipe IP 27
HPV Primary Flow IP 28
HPR Primary Return IP 29
GPB Propan/Butan IP 30
LWC WC Exhaust IP 31
SEH Smoke Exhaust IP 32
GME Methan IP 33
GPE Propen IP 34
FLW Firewater IP 35
FLN Firewater wet/dry IP 36
FLT Firewater dry IP 37
WBE   Sprinkling Water IP 38
WBR   Well Water IP 39
WRE   Ultrapure Water IP 40
WVW   Desalinated Water IP 41
GDL Compressed Air IP 42
ADR Pressure Pipe RW IP 43
ADS Pressure Pipe SW IP 44
WVW   Desalinated  cold IP 45
AEL Exhaust Sewage IP 46
AEE Draining IP 47
WDE Distilled Water IP 49
SES Control Cable IP 50
SEL Electrical Cable IP 51
SAS Control Cable IP 52
GAR Argon/Methan IP 53
GVK Vakuum IP 54
GO2 Oxygen IP 55
GN2 Nitrogen IP 56
GLG Laughing gas IP 57
GAC Acetylene IP 58
GCH Chlorine IP 59
GHE Helium IP 60
LZU Supply Air IP 61
LAB Exhaust Air IP 62
LAL Fresh Air IP 63
LFO Fortluft IP 64
AUM Circulation Air IP 65
DVL NH Hot Water Flow IP 66
DRL NH Hot Water Return IP 67
DVL HH Hot Water Flow IP 68
DRL HH Hot Water Return IP 69
DVL ND Steam Flow IP 70
DRL ND Steam Return IP 71
DVL HD Steam Flow IP 72
DRL HD Steam Return IP 73
DVL Glycol Flow IP 74
DRL Glycol Return IP 75
LAA Exhausting IP 76
SSL Control Air IP 77
ASI Industrial Sewage IP 78
ASJ Commercial Sewage IP 79
ASD Dialyse Wastewater IP 80

BRANŻA WENTYLACYJNO-KLIMATYZACYJNA

MEDIUM KOD POLECENIA NR MEDIUM
SUP Supply air IP 10
ETA Extract air IP 11
RCA Circulating air IP 12
ODA Outdoor air IP 13
EHA Exhaust air IP 14
ETA Kitchen extract air IP 15
ETA Bathroom extract air IP 16
ETA Garage extract air IP 17
ETA Miscellaneous extract air IP 18
ETA Fume hood extract air IP 19
SUP Supply air conditioning partial IP 20
ETA Extract air conditioning partial IP 21
MIA Over-straming air IP 22
ETA Smoke extract air IP 23
ETA Smoke extract air IP 25
ETA Suction air IP 26
SUP Supply air conditioning IP 30
ETA Extract air conditioning IP 31
PI  Piping IP 40

 

 

 • Otwórz paletę „Narzędzia geometryczne/Bryły”.

 • Wstaw graniastosłup wielokątny i określ jego kształt i grubość, który będzie pełnił rolę płyty balkonu.

 

 • Wstaw graniastosłup wielokątny i określ jego kształt i grubość, który będzie pełnił rolę balustrady.

 • Zaznacz balustradę i zmień jej materiał. Na przykładzie zostało użyte szkło.

 

 • Gotowe.

bal5

 


 • Kliknij w „Informacje o pomieszczeniu”,  i kliknij w obszar w którym chcesz dodać ogrzewanie podłogowe. W zakładce „Dane pomieszczenia” zaznaczamy podłogę i zmieniamy ją na przeznaczoną do ogrzewania podłogowego.

 

 • Kliknij w „Informacje o pomieszczeniu”,  i kliknij w obszar w którym chcesz dodać ogrzewanie podłogowe. W zakładce „Urządzenia grzewcze” należy wybrać procentowy udział grzewczy  ogrzewania podłogowego w pomieszczeniu.

 • Kliknij w „Informacje o budynku” lub użyj skrótu klawiszowego „Ctrl+b”. W zakładce „Ogrzewanie podłogowe” wybierz producenta,  klikając „Nowy” dodaj rozdzielacz (po obliczeniu instalacji można zmienić na większy) następnie umieść go w modelu.

 

 • Kliknij „Rysuj”  wyznacz kontur zakresu ogrzewania podłogowego.

 

 • Kliknij „Opcje…” wybierz odpowiednie parametry i następnie „Oblicz”

 • Do instalacji podłączamy rozdzielacz.
 • Gotowe.

4. Instalacje elektryczne

 • Uruchom opcję „Lista obwodów i tablicy…”, klikając „Nowa”  stwórz nową rozdzielnice elektryczne.

 • Uruchom zakładkę „Lista obwodów”, następnie dodaj obwód zasilania i obwód zasilania pod rozdzielni.

 • Następnie stwórz nową pod-rozdzielnię i dodaj w niej obwody

 • Kliknij  2x na pierwszą rozdzielnicę,  uruchom zakładkę „Lista obwodów”, zaznacz obwód zasilający i „Rysuj obwód” do pod rozdzielni

 • Gotowe
 • Kliknij w opcję „Lista obwodów i tablicy…”, uruchom zakładkę „Lista obwodów”
 • Kliknij w „Narzędzia…”
 • Wybierz  „Obwody”, w polu „Numer” wpisz od jakiej liczby rozpocząć numerację.
 • Kliknij „OK”
 • Gotowe