Elektrotechniczny

Wentylacyjno-klimatyzacyjny

Sanitarno-grzewczy

 • Kompletne plany i schematy instalacji 2D i 3D
 • Kompleksowe planowanie rozmieszczenia: przewodów, kabli, magistral, drabinek i korytek instalacyjnych
 • Systemy alarmowe, telekomunikacyjne, antenowe i sieci LAN
 • Systemy zarządzania i kontroli budynków (EIB/KNX)
 • Bazy danych zawierające parametryczne komponenty (2D/3D)
 • Możliwość tworzenia własnych komponentów w systemie
 • Obliczenia dla kabli i spadków napięć
 • Funkcja doboru oświetlenia do pomieszczeń w zależności od wymaganego natężenia światła
 • Dwukierunkowa wymiana danych z Dialux i Relux
 • Wymiarowanie kabli i dobieranie urządzeń ochronnych na podstawie obciążenia prądowego
 • Automatyczne opisy urządzeń i kabli
 • Inteligentne obwody elektryczne tworzone narzędziami w technologii (BIM)
 • Możliwość tworzenia instalacji bezpośrednio na płaskim podkładzie architektonicznym w formacie (DXF/DWG)
 • Automatyczne generowanie schematów 2D bezpośrednio z modelu 3D
 • Automatyczne generowanie list kabli i urządzeń instalacyjnych
 • Automatyczne numerowanie końcówek, przyłączy i elementów instalacji
 • Automatyczne powiązania elementów instalacji z rysunkami

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dostępna poniżej. Kliknij aby rozwinąć.

 

DDS-CAD EL
Inteligentny rdzeń BIM/CAD 01 02 05 10 11
Własna platforma projektowa BIM/CAD
Graficzny interfejs współpracujący z systemami Windows 98, 2000, NT, XP, Vista, Windows 7
Opcja multi-user i możliwość współpracy poprzez sieć
Tematycznie zorientowana budowa menu z łatwo dostępną funkcją ZOOM
Praca z dowolną ilością okien rysunkowych oraz widoków w danym projekcie
Moduł zarządzania projektem z automatycznie programowanymi polami tytułowymi
Automatyczne funkcje zabezpieczeń wykonanej pracy i archiwizacji
IFC 2×3, import i eksport plików DXF/DWG z  inteligentnym rozpoznawaniem symboli
Niezależne od skali funkcje konstrukcyjne oraz funkcje oznaczeń w 2-D i 3-D
Inteligentny sposób wyboru symboli i elementów; Możliwość tworzenia własnych oznaczeń
Rozbudowane funkcje edycji i kopiowania
Konfigurowalne ustawienia wydruku i plotowania
Zestawienia materiałów według np. budynku, kondygnacji, pomieszczeń czy obwodów
Kompatybilność z popularnymi systemami obliczeniowymi a także programami Excel i Word
Model budynku w 3D 01 02 05 10 11
Rozplanowanie budynku, Obszerne bazy elementów
Rendering modelu z bogatymi funkcjami wizualizacyjnymi
Automatyczne zarządzanie warstwami
Automatyczne opisy pomieszczeń z uwzględnieniem wymiarów budynku
Inteligentne wstawianie dachów, lukarn, sufitu podwieszanego i okien dachowych
Funkcja inteligentnego planowania kolektorów słonecznych
Rozplanowanie szczelin i przebić z automatycznym oznakowaniem
Automatyczne ustawienia prezentacji budynku, kontroli oraz zestawień materiałów
Dowolnie definiowane widoki i przekroje
Obliczenia powierzchni i kubatury uwzględniające dachy i lukarny
Elektryka – Instalacje  01  02  05  10  11
Plany instalacji w 2D i 3D dla:
instalacji niskonapięciowych, antenowych, EIB/KNX, telefonicznych, alarmowych itp.
Rozplanowanie położenia drabinek, korytek i innych kanałów instalacyjnych
Wewnętrzny kreator oświetlenia oraz współpraca z narzędziami Relux i Dialux
Projektowanie instalacji uziemienia, od gromienia i wyrównywania potencjałów
Baza produktów z zakresu elektrotechniki wraz z symbolami
Inteligentny system doboru przewodów wraz z wymiarowaniem
Automatyczna kalkulacja spadku napięcia i maksymalnej długości przewodu
Współczynnik efektywności dla różnych komponentów instalacji
Automatyczne obliczenie mocy odbiorników aż do rozdzielni głównej
Inteligentne funkcje definiowania przewodów
Sprawdzanie kolizji pomiędzy instalacjami oraz kontrola nie podłączonych elementów
W pełni konfigurowalne narzędzie oznaczania i opisów
Dodatkowe bazy urządzeń poszczególnych producentów
Automatyczna aktualizacja pomiędzy bazami danych rysunków i tablic rozdzielczych
Elektryka – schematy 01 02 05 10 11
Automatyczne generowanie i aktualizacja rysunków po wprowadzeniu zmian
Układy połączeń oraz schematy jedno-kreskowe
Automatyczne generowanie i aktualizacja schematów wielokreskowych
Struktura rozdzielni w 2D i 3D
Automatyczne generowanie widoków (boczny, przedni, 3D itp.)
Projektowanie schematów obwodów i połączeń
Schematy instalacji EIB, sterowników PLC, sieci telekomunikacyjnych
Obszerne bazy produktów wraz z symbolami
Elastyczna konfiguracja arkuszy i schematów zgodnie z preferencjami użytkownika
Automatyczna kalkulacja spadku napięcia i kontrola długości przewodu
Współczynnik efektywności dla różnych komponentów instalacji
Automatyczne obliczenie mocy odbiorników aż do rozdzielni głównej
Narzędzie automatycznego numerowania i oznaczania obiektów
Narzędzie kontroli powielania obiektów
 • Projektowanie systemów wentylacyjnych w 2D/3D
 • Obszerne biblioteki standardowych elementów w 2D/3D
 • Możliwość tworzenia własnych komponentów w systemie
 • Obliczenia projektowego obciążenia cieplnego i współ. przenikania ciepła
 • Trójwymiarowy model z inteligentnymi połączeniami pomiędzy piętrami
 • Projektowanie instalacji wentylacyjnej/klimatyzacyjnej
 • Obliczenia strat ciśnień oraz wyrównanie strat ciśnień
 • Automatyczne wymiarowanie instalacji zgodnie z obliczeniami
 • Automatyczne regulowanie przepustnic w instalacjach wentylacyjnych
 • Automatyczne opisy urządzeń
 • Automatyczne generowanie zestawień materiałów, raportów obliczeń

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dostępna poniżej. Kliknij aby rozwinąć.

DDS-CA KL
Inteligentny rdzeń BIM/CAD 01 02 10 11
Własna platforma projektowa BIM/CAD
Graficzny interfejs współpracujący z systemami Windows 98, 2000, NT, XP, Vista, Win 7
Opcja multi-user i możliwość współpracy poprzez sieć
Tematycznie zorientowana budowa menu z łatwo dostępną funkcją ZOOM
Praca z dowolną ilością okien rysunkowych oraz widoków w danym projekcie
Moduł zarządzania projektem z automatycznie programowanymi polami tytułowymi
Automatyczne funkcje zabezpieczeń wykonanej pracy i archiwizacji
IFC 2×3, import i eksport plików DXF/DWG z  inteligentnym rozpoznawaniem symboli
Niezależne od skali funkcje konstrukcyjne oraz funkcje oznaczeń w 2-D i 3-D
Inteligentny sposób wyboru symboli i elementów; Możliwość tworzenia własnych oznaczeń
Rozbudowane funkcje edycji i kopiowania
Konfigurowalne ustawienia wydruku i plotowania
Zestawienia materiałów według np. budynku, kondygnacji, pomieszczeń czy obwodów
Kompatybilność z popularnymi systemami obliczeniowymi a także programami Excel i Word
Model budynku w 3D  01  02  10  11
Rozplanowanie budynku, Obszerne bazy elementów
Rendering modelu z bogatymi funkcjami wizualizacyjnymi
Automatyczne zarządzanie warstwami
Automatyczne opisy pomieszczeń z uwzględnieniem wymiarów budynku
Inteligentne wstawianie dachów, lukarn, sufitu podwieszanego i okien dachowych
Funkcja inteligentnego planowania kolektorów słonecznych
Rozplanowanie szczelin i przebić z automatycznym oznakowaniem
Automatyczne ustawienia prezentacji budynku, kontroli oraz zestawień materiałów
Dowolnie definiowane widoki i przekroje
Obliczenia powierzchni i kubatury uwzględniające dachy i lukarny
Wentylacja i klimatyzacja 01  02  10  11
Konstrukcja sieci kanałów wentylacyjnych przy pomocy funkcji Smart Start
Kanały o przekrojach okrągłych, owalnych i prostokątnych
Symbole parametryczne z funkcją autom. dopasowania i kontroli wysokości montażowej
Praca na kondygnacjach i automatyzacja modelu włączając obliczenia powierzchni i kubatury
Automatyczne połączenia, kontrola wysokości i sprawdzanie kolizji
Wymiarowanie instalacji i obliczenia straty ciśnienia z możliwością regulacji
Hydrauliczna regulacja przepustnic, kratek i innych elementów instalacji
Domyślne wartości prędkości dla poszczególnych gałęzi (także domyślne wymiary)
Rozplanowanie i obliczenia dla kontrolowanej wentylacji
Inteligentne funkcje kontroli i widoków dla wszystkich kondygnacji
Automatyczny obmiar kanałów wentylacyjnych według DIN 18379
Inteligentny system oznaczania elementów i kanałów wentylacyjnych
Rysunki wykonawcze i montażowe a także schematy instalacji oraz infrastruktury
 • Projektowanie systemów instalacyjnych w 2D/3D
 • Obszerne biblioteki elementów instalacyjnych 2D/3D
 • Trójwymiarowy model z inteligentnymi połączeniami pomiędzy piętrami
 • Obliczenia projektowego obciążenia cieplnego i współ. przenikania ciepła
 • Projektowanie instalacji grzewczej
 • Automatyczny dobór i rozmieszczenie grzejników
 • Obliczenia spadku ciśnień, dobór oraz ustawienia zaworów
 • Automatyczne przerysowanie instalacji z grzejnikami z modelu 3D na schemat 2D
 • Projektowanie ogrzewania podłogowego zgodnie z normą EN 1264
 • Projektowanie instalacji kanalizacyjnej
 • Projektowanie instalacji w.u/c.w.u.
 • Kompleksowe obliczenia instalacji sanitarnej
 • Automatyczne generowanie zestawień materiałów, raportów obliczeń

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dostępna poniżej. Kliknij aby rozwinąć.

 

DDS-CAD SH
Inteligentny rdzeń BIM/CAD 02 09 10 11
Własna platforma projektowa BIM/CAD
Graficzny interfejs współpracujący z systemami Windows 98, 2000, NT, XP, Vista, Win 7
Opcja multi-user i możliwość współpracy poprzez sieć
Tematycznie zorientowana budowa menu z łatwo dostępną funkcją ZOOM
Praca z dowolną ilością okien rysunkowych oraz widoków w danym projekcie
Moduł zarządzania projektem z automatycznie programowanymi polami tytułowymi
Automatyczne funkcje zabezpieczeń wykonanej pracy i archiwizacji
IFC 2×3, import i eksport plików DXF/DWG z  inteligentnym rozpoznawaniem symboli
Niezależne od skali funkcje konstrukcyjne oraz funkcje oznaczeń w 2-D i 3-D
Inteligentny sposób wyboru symboli i elementów; Możliwość tworzenia własnych oznaczeń
Rozbudowane funkcje edycji i kopiowania
Konfigurowalne ustawienia wydruku i plotowania
Zestawienia materiałów według np. budynku, kondygnacji, pomieszczeń czy obwodów
Kompatybilność z popularnymi systemami obliczeniowymi a także programami Excel i Word
Model budynku w 3D 02 09 10 11
Rozplanowanie budynku, Obszerne bazy elementów
Rendering modelu z bogatymi funkcjami wizualizacyjnymi
Automatyczne zarządzanie warstwami
Automatyczne opisy pomieszczeń z uwzględnieniem wymiarów budynku
Inteligentne wstawianie dachów, lukarn, sufitu podwieszanego i okien dachowych
Funkcja inteligentnego planowania kolektorów słonecznych
Rozplanowanie szczelin i przebić z automatycznym oznakowaniem
Automatyczne ustawienia prezentacji budynku, kontroli oraz zestawień materiałów
Dowolnie definiowane widoki i przekroje
Obliczenia powierzchni i kubatury uwzględniające dachy i lukarny
Instalacje sanitarne i grzewcze 02 09 10 11
Konstrukcja sieci rur przy pomocy funkcji Smart Start
Praca na kondygnacjach i automatyzacja modelu włączając obliczenia powierzchni i kubatury
Obliczenia współczynnika przenikania ciepła i obciążenia cieplnego wg normy EN 12831
Automatyczny dobór grzejników i schemat instalacji ogrzewania
Wymiarowanie kombinacji różnych systemów ogrzewania
Obliczenia instalacji dwururowej Tichelmann’a z automatyczną aktualizacją
Obliczenia straty ciśnienia wraz z hydrauliczną regulacją zaworów
Automatyczne konstruowanie rozdzielaczy dla ogrzewania w 2D i 3D
Projektowanie ogrzewania podłogowego według EN 1264
Obliczenia instalacji wody użytkowej według DIN 1988 a także cyrkulacji według DVGW W553
Schemat instalacji wody użytkowej w 2D i 3D
Automatyczne konstruowanie rozdzielaczy dla instalacji sanitarnej w 2D i 3D
Konfigurowalny system oznaczania elementów i przewodów w instalacji
Symbole parametryczne z funkcją autom. dopasowania i kontroli wysokości montażowej
Obszerne bazy danych producentów zintegrowane poprzez Datanorm, BDH i VDI 3805
Rysunki wykonawcze i montażowe a także schematy instalacji oraz urządzeń