Zapraszamy do kontaktu

Datacomp Sp. z o.o.

ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 24, 30-532 Kraków
Infolinia: 0 801 011 468

Tel.: 12 412 99 77
E-mail: datacomp@datacomp.com.pl
www: www.datacomp.com.pl

Inspektor Ochrony Danych

Janusz Palarski

Tel.: 12 412 99 77 w 23
e-mail : iod@datacomp.com.pl

Firma czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS NR 0000193067; NIP PL 6760077945; REGON 003900023; Kapitał Zakładowy 110 tys PLN (wniesiony w całości)
Numer konta BGŻ BNP Paribas S.A. 16 1750 1048 0000 0000 1129 5835

 zawarcia umowyWyrażam niezbędną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez DATACOMP Sp. z o.o. (dalej: Administratora) w celu zawarcia bądź wykonania umowy realizacji usługi zapewniającej możliwość korzystania z jednego z serwisów Administratora w oparciu o treść regulaminu tego serwisu, której jestem stroną, w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy, jak również w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

oraz

 obsługi administarcyjnejWyrażam niezbędną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez DATACOMP Sp. z o.o. (dalej: Administratora) do celów prawnie uzasadnionych ze względu na interesy realizowane przez Administratora, obejmujące konieczność ulepszania i dopasowania usług, zapewnienia bezpieczeństwa usług, prowadzenia marketingu i promocji usług własnych Administratora w jego serwisach

,

podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą oraz że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej oraz z Polityką Prywatności, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania

(zgody wymagane).

 marketingu bezpośredniegoWyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego informacji handlowych wysyłanych przez DATACOMP Sp. z o.o. na zlecenie osób trzecich. Przyjmuję do wiadomości, że udzielenie tej zgody jest całkowicie dobrowolne i jeśli nie chcę, nie muszę jej udzielać a także mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.