BIMestiMate

bimestimate


BIMestiMate – to innowacyjnym narzędzie, które umożliwia przedmiarowanie, kosztorysowanie i harmonogramowanie zarówno w sposób tradycyjny, jak i w technologii BIM. Program w szczególności przeznaczony jest dla branży budowlanej, instalacyjnej, sieciowej, drogowej i telekomunikacyjnej. BIMestiMate umożliwia przeniesienie danych z wirtualnego modelu budowli do kosztorysu, przedmiarów i ich szybką wycenę na dowolnym etapie projektu.

bimestimate_screen
Pomiar długości zaznaczonego elementu – słupa.

Program jest odpowiedzią na szybko zmieniający się rynek budowlany i oczekiwania użytkowników, którzy do tych zmian muszą się dostosować. Konieczna poprawa jakości, wzrostu wydajności oraz optymalizacji kosztów – to tylko przykładowe parametry, nad którymi nieustająco trzeba pracować. Projektanci, architekci, wykonawcy i inwestorzy w coraz większym stopniu korzystają z nowych technologii oraz wprowadzają zmiany do procesu inwestycyjnego. Poprawa komunikacji i integracja procesu inwestycyjnego to nowy trend rozwoju budownictwa, a technologia BIM pozwala osiągnąć oczekiwane rezultaty zarówno w pierwszym jak i w drugim elemencie.

Kluczowe korzyści wynikające ze stosowania technologii BIM:

  • pełna informacja, którą można wykorzystać do każdego etapu procesu inwestycyjnego;
  • lepszej jakości projekt – dzięki możliwości wykonania wszechstronnych badań i symulacji. Wszelkie propozycje projektowe mogą być gruntownie przeanalizowane;
  • skrócenie czasu analizy wariantowej od modelu wyjściowego do rezultatu, co pozwala efektywnie wprowadzać do projektu innowacyjne rozwiązania;
  • kontrola kosztów na wczesnym etapie projektu i dla całego cyklu życia obiektu sprawiają, że koszty są bardziej przewidywalne i lepiej kalkulowane;
  • dane cyfrowe modelu wprowadzone przez poszczególne branże mogą być wykorzystane w dalszych etapach realizacji inwestycji, np. w procesie produkcji, tak jak to od dawna jest praktykowane w systemach CAD / CAM dla przemysłu. Dane mogą być również wykorzystane przy eksploatacji budowli, w systemach zarządzania zasobami budowli (nieruchomości),a także w systemach BMS;
  • dokładna i automatyczna wizualizacja umożliwia inwestorom lepiej zapoznać się z budowlą, co przekłada się na jakość obsługi klientów.