Kolejna generacja oprogramowania SiteMaster

SiteMaster BIM pozwala na przeprowadzenie pomiarów

SZYBKIE GROMADZENIE PRECYZYJNYCH DANYCH O BUDYNKU NA PODSTAWIE POMIARÓW DALMIERZEM – AUTOMATYCZNE TWORZENIE MODELU BUDYNKU W 3D W TRAKCIE POMIARÓW – INTEGRACJA Z SYSTEMAMI BIM ZA POMOCĄ FORMATU IFC

sitemaster
 

Sitemaster – dowiedz się więcej

 

SiteMaster™ BIM

Włączenie BIM do realizacji projektów pomiarowych oraz podniesienie przejrzystości danych na temat budynków.

Gotowe plany 3D istniejących budynków, z opcją eksportu do IFC, rysowane na bazie pomiarów z ręcznego dalmierza laserowego.

SiteMaster BIM pozwala na przeprowadzenie pomiarów oraz stworzenie dokładnej struktury obiektowej IFC dla projektu BIM, ograniczając lub eliminując późniejsze modelowanie w biurze.

Przyspieszone prace pomiarowe w 3D przez bezpośredni eksport danych z SiteMaster BIM do AutoCAD Architecture (DWG) albo do Autodesk Revit lub Allplan (IFC) – bez konieczności przerysowywania.

Konfigurator etykiet oraz opcje zarządzania powierzchnią – elastyczny konfigurator pozwalający na wpisanie dowolnych informacji potrzebnych do opisania każdego elementu budynku, które można później odczytywać i wydobywać z modelu.

Inteligentne obiekty – ściany, okna oraz drzwi obsługiwane są w postaci łatwo edytowalnych obiektów 3D a nie tylko prostych linii 2D. Po zmierzeniu i wprowadzeniu dowolnego obiektu, można szybko zmodyfikować jego właściwości, jak np. kierunek otwierania drzwi, szerokość, typ czy rodzaj.

Tabele i zestawienia – SiteMaster BIM zapisuje w jednym pliku DWG geometrię obiektów, ich właściwości, kalkulacje powierzchni, zestawienia, zdjęcia itp. Dzięki temu można przygotować oraz wyeksportować dowolne zestawienia dotyczące obszarów, obiektów, ścian, okien, drzwi itp.

Możliwość wprowadzenia BIM do istniejących budynków sprawia, że SiteMaster jest pierwszym logicznym krokiem w odwróconym cyklu BIM, obejmującym modele istniejących budynków tworzone w formacie IFC. Nie trzeba skanować i obrabiać milionów punktów, można działać efektywnie i mierzyć tylko to co jest potrzebne.

 

NAJWAŻNIEJSZE CECHY APLIKACJI SiteMaster

sitemaster_cechy

  • Technologia SiteMaster – BIM i cykl życia budynku – Dwuwymiarowe i trójwymiarowe plany powykonawcze wykreślone na podstawie pomiarów z prostego przenośnego dalmierza + eksport IFC…
  • Szybkie i dokładne cyfrowe plany – Wykonuj pomiary istniejących budynków i eksportuj ich szczegółowe modele 3D do oprogramowania BIM (za pomocą IFC) i/lub CAD (DWG)
  • Zarządzanie obiektami – Zbieraj informacje w terenie, które później mogą być wyciągnięte z modelu i powiązane z lokalizacją na mapie.
  • Zbieranie dowolnych atrybutów – Pomieszczeń, podłóg, sufitów, ścian, itp. Dokładne położenie mebli można powiązać z innymi danymi, np. o pracownikach.
  • Z łatwością modyfikuj obiekty – Elastyczne obiektowe kreślenie pozwala na zdefiniowanie opcji dla każdego rodzaju elementu architektonicznego.
  • Praca w różnych rzutach – Rysuj lub edytuj w rzutach 2D lub 3D

 

Sitemaster – dowiedz się więcej Skontaktuj się z działem Sitemaster