NAJWAŻNIEJSZE CECHY APLIKACJI SiteMaster

  • Technologia SiteMaster – BIM i cykl życia budynku – Dwuwymiarowe i trójwymiarowe plany powykonawcze wykreślone na podstawie pomiarów z prostego przenośnego dalmierza + eksport IFC…
  • Szybkie i dokładne cyfrowe plany – Wykonuj pomiary istniejących budynków i eksportuj ich szczegółowe modele 3D do oprogramowania BIM (za pomocą IFC) i/lub CAD (DWG)
  • Zarządzanie obiektami – Zbieraj informacje w terenie, które później mogą być wyciągnięte z modelu i powiązane z lokalizacją na mapie.
  • Zbieranie dowolnych atrybutów – Pomieszczeń, podłóg, sufitów, ścian, itp. Dokładne położenie mebli można powiązać z innymi danymi, np. o pracownikach.
  • Z łatwością modyfikuj obiekty – Elastyczne obiektowe kreślenie pozwala na zdefiniowanie opcji dla każdego rodzaju elementu architektonicznego.
  • Praca w różnych rzutach – Rysuj lub edytuj w rzutach 2D lub 3D