Alibre Design

Możliwości programu Alibre Design sprawiły, że znajduje on zastosowanie w wielu dziedzinach działalności takich jak: przemysł maszynowy, konstrukcje ,tworzenie elementów z blach, w pracowniach stolarskich i prototypowniach. Oprócz możliwości modelowania części, tworzenia złożeń i dokumentacji płaskiej w wyższych wersjach programu istnieje możliwość zastosowania analizy ruchu oraz obliczeń wytrzymałościowych w module SimWise4D for Alibre. Program współpracuje z aplikacjami wspomagającymi wytwarzanie (generującymi kod CNC dla obrabiarek) – Alibre CAM oraz SprutCAM for Alibre), programami do tworzenie realistycznego renderingu (obrazów przedstawiających model w sposób realistyczny) – KeyShot oraz SimLab) oraz z wieloma innymi aplikacjami, których liczba stale rośnie.

alibre_screen

 
Na potrzeby programu Alibre Design powstała parametryczna biblioteka części znormalizowanych DataPART. Zawiera ona wiele przydatnych norm m.in. polskich w postaci auto-generujących się modeli Alibre Design. DataPART zawiera normy dotyczące: profili konstrukcyjnych, śrub, wkrętów, podkładek, nakrętek, łożysk, kołnierzy i innych elementów. Biblioteka powstała w oparciu m.in. o normy: PN, DIN ,CSN i katalogi firmy Stalprodukt.