AutoVue 3D Pro Advanced jest to pakiet, który ma możliwość otwarcia wszystkich dostępnych formatów w AutoVue.

Poniżej znajduję się lista niektórych formatów, które obsługuje ten pakiet.

Opcje dostępne przy przeglądaniu plików 3D:

 • Przeglądarka wszystkich najpopularniejszych programów CAD 3D między innymi takich jak: CATIA, Pro/ENGINEER, Unigraphics, Solid Edg, Solid Works, Mechanical Desktop, Autodesk Inventor, Solid Designer, STEP, STL, VRML, VDA-FS, IGES 3D, itd…
 • Możliwość porównania plików 3D: Opcja ta pozwala nam na porównywanie wersji złożenia 3D. Wykrywa, czy została dodana, usunięta lub zmieniona jakaś część w złożeniu. Ta unikalna cecha nie tylko porównuje cechy graficzne ale i również ma możliwość porównania niegraficznych atrybutów pliku na poziomie części lub złożenia. Prosta nawigacja w przeglądanym pliku i bardzo łatwe przejście za pomocą jednego kliknięcia klawiszem myszy z modelu 3D złożenia do dokumentacji 2D.
 • Widok rozstrzelenia: Przesuwając pasek rozstrzelenia masz możliwość rozstrzelić/złożyć całe złożenie lub wybraną część/podłożenie. Widok rozstrzelony może być zapisany, dzięki czemu przy kolejnym otwieraniu pliku nie musisz tworzyć go ponownie. Dzięki tej opcji użytkownik AutoVue może w bardzo łatwy sposób stworzyć złożone rozstrzelenia i następnie stworzyć łatwe i czytelne opisy czy instrukcje montażowe.
 • Szukanie elementów w złożeniu: przeszukiwanie i oddzielenie od reszty części w złożeniu 3D oparte na różnych właściwościach plików natywnych. Wyniki mogą być badane, przekształcone, pokolorowane i wyeksportowane. Za pomocą tej funkcji można bardzo szybko znaleźć jedną charakterystyczną część pomiędzy setką innych.
 • Właściwości plików natywnych: Przy przeglądaniu plików w AutoVue jest możliwy dostęp do widoków modelu zapisanych w systemach CAD 3D między innymi takich jak: Solid Works, CATIA v5, Pro/E i Unigraphics. Bardziej rozwinięte PMI (Product Manufacturing Information) w plikach z takich systemów jak: Pro/E, CATIA v5, Unigraphics, DirectModel JT.
 • Funkcje 3D:
  • Wybór i możliwość zaznaczenia elementu z Tabeli Części złożenia 3D (3D BOM);
  • Szybkie przeglądanie właściwości części poprzez dwukrotnie kliknięcie na niej lewym przyciskiem myszy;
  • Wybór identycznych części w złożeniu za pomocą prawego przycisku myszy;
  • Możliwość wyboru (zaznaczenia) jednej lub kilku części. Następnie możliwość ukrycia wybranych elementów w złożeniu, dzięki czemu możemy lepiej przeanalizować odpowiednie elementy.
  • Szybkie przechodzenie pomiędzy narzędziami pomiaru wykorzystując bardzo łatwe w użyciu ikony lub przechodząc pomiędzy zakładkami dostępnymi w oknie dialogowym pomiaru.
 • Wizualizacja modelu w 3 różnych trybach wyświetlania: widok cieniowany, widok krawędziowy, widok krawędziowy z widocznymi wszystkim krawędziami.
 • Przeglądanie plików w trybie 2D i dokumentacji 2D wykonanej z modelu 3D.
 • Opcję ustawienia koloru dla każdej części z osobna i możliwość zaznaczenia każdej części dostępnej w złożeniu.
 • Obsługa danych PMI (Product Manufacturing Information).
 • Generowanie z otwartego złożenia 3D Tabeli Części (BOM – Bill Of Material) i następnie możliwość eksportu tej tabeli.
 • Dostęp do właściwości fizycznych takich jak: masa, objętość, powierzchnie, środek ciężkości, momenty bezwładności, tensory bezwładności.
 • Możliwość pomiaru minimalnej odległości pomiędzy dwoma punktami znajdującymi się w otwartym modelu.
 • Obsługa dokładnego pomiaru: kąty, łuki, okręgi, obszary, odległości i sumy odległości.
 • Przyciąganie do punktów pozwala na precyzyjne złapanie krawędzi, wierzchołków, itd.,
 • Możliwość przeglądania modelu w różnych konfiguracjach np. przesuwanie części tak aby można było zobaczyć inne niewidoczne elementy.
 • Widoki przekroju złożeń lub części. Za pomocą tej operacji możesz zdefiniować widok przekroju w dowolnym miejscu. Wygenerowany widok można eksportować do formatu dxf i dwg.
 • Definicja opcji oświetlenia z opcjami takimi jak: kierunek, kolor i typ światła.
 • Możliwość ustawienia modelu w  standardowych widokach: widok izometryczny, widok z przodu, widok z tyłu itd. Możesz również dodawać swoje widoki.

Moduł znakowania:

 • Zapisywanie w osobnym pliku wprowadzonych znaczników niezależnie od pliku natywnego, na którym zostały wprowadzone notatki, dzięki czemu oryginalny plik nie zostaje zmieniony.
 • Możliwość tworzenia wielu plików ze znacznikami dla dowolnego dokumentu.
 • Definiowanie różnych warstw znaczników w jednym pliku.
 • Możliwość uruchomienia kilku plików z zapisanymi znacznikami w jednym czasie lub otwarcie tylko jednego z możliwością edycji poszczególnego znacznika.
 • Narzędzie do grupowania elementów.
 • Drukowanie dokumentów z wprowadzonymi znacznikami lub bez nich.
 • Możliwość przesuwania utworzonych znaczników.
 • Możliwość edycji każdego wprowadzonego znacznika.
 • Możliwość włączenia lub wyłączenia wyświetlania utworzonych znaczników.
 • Funkcje cofnij / ponów.
 • Integralny edytor notatek: import i eksport zawartości notatki ze wszystkimi parametrami takimi jak: styl i ustawienia tekstu.
 • Precyzyjne mierzenie poprzez wcześniejsze wykalibrowanie skali modelu.
 • Inteligentne narzędzie pomiaru linii, polilinii i obszarów.
 • Aktualizacja wartości wymiarów jeśli został zmieniony model.
 • Pomiary ze strzałkami wymiarowymi.

Elementy dostępne w module znakowania 3D:

 • Wykonywanie precyzyjnych pomiarów: AutoVue pozwala użytkownikom na wykonanie precyzyjnych pomiarów części, złożenia i zapisuje taki wymiar jako element znakowania. Wymiary są zakotwiczone do elementów geometrycznych złożenia lub części i dlatego podczas przesuwania, obracania modelu wymiary również są przesuwane i obracane.

  Rodzaje pomiarów:

  – Odległość: precyzyjny pomiar i dodanie do pliku ze znacznikami informacji pomiaru dwóch wierzchołków, krawędzi, osi, środków łuku czy powierzchni.
  – Łuk: precyzyjny pomiar i dodanie do pliku ze znacznikami informacji pomiaru dowolnego łuku eliptycznego lub łuku za pomocą 3 punktów.
  – Kąt: precyzyjny pomiar i dodanie do pliku ze znacznikami informacji pomiaru wartości kątowej pomiędzy dwoma krawędziami, osiami, płaszczyznami, powierzchniami.
  – Współrzędne wierzchołka: precyzyjny pomiar i dodanie do pliku ze znacznikami informacji pomiaru położenia wierzchołka względem określonego układu współrzędnych.
 • Dodawanie tekstu: Dodawanie wszelkiego typu tekstowych adnotacji, które będą powiązane linią odniesienia z elementem geometrycznym modelu. Podczas obrotu modelu, wstawiony znacznik będzie zawsze ustawiony czołowo w celu dobrego odczytu.
 • Dodawanie notatek „przylepnych”: możliwość wstawiania notatek powiązanych z modelem. Po kliknięciu na notatce w przestrzeni roboczej pojawia się okno dialogowe, w którym możemy umieścić dowolne informacje. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie zakrywamy elementów modelu w przestrzeni roboczej, ponieważ w przestrzeni jest wyświetlona tylko nazwa notatki.

Elementy dostępne w module znakowania 2D:

 • Łuk
 • Ramka
 • Okrąg
 • Chmurka
 • Wypełniona Ramka
 •  Linia o dowolnym stylu
 • Zaznaczenie
 • Wskaźnik
 • Linia
 • Polilinia
 • Tekst – Tworzy tekst bezpośrednio wyświetlany w otwartym dokumencie. Tekst może być powiązany z elementem części lub złożenia a podczas obrotu lub przesuwu elementu tekst będzie również przesuwany.
 • Notatka – tworzy ikonę, która może być powiązana z elementem części lub złożenia. Po kliknięciu na tej ikonie zostaje otwarte okno dialogowe z wprowadzonymi informacjami tekstowymi.
 • Symbol – wprowadza symbol z biblioteki symboli dostępnej w AutoVue. Do tej biblioteki możemy dodawać swoje symbole.
 • Wstawianie obiektów OLE dostępnych z aplikacji zainstalowanych na komputerze użytkownika.
 • Hiperłącze: tworzy odnośnik w wybranym położeniu na przeglądanym dokumencie. Kiedy na nim dwa razy klikniesz aktywujesz link do nowego dokumentu lub aplikacji.
 • Pomiary: Możliwość pomiarów części lub złożenia. Pomiary zapisywane są w osobnym pliku. Pomiar jest obracany lub przesuwany wraz z modelem.

Formaty 3D CAD (części, złożenia i dokumentacje 2D):

 • Catia
 • Pro/Engineer
 • Unigraphics
 • Inventor
 • SolidDesigner/OneSpace Designer
 • Solid Edge
 • Solid Works
 • Mechanical Desktop
 • IGES
 • VDA-FS
 • STEP,STL,VRML
 • Parasolids