AutoVue jest integralną częścią procesu projektowania produktu i zarządzania jego cyklem życia dla setek jednostkowych producentów na całym świecie. Poprzez integrację z systemami 

  • DM (Document Management – zarządzanie dokumentacją),
  • ERP (Enterprise Resource Planning – Planowanie zasobów przedsiębiorstwa),
  • PLM (Product Lifecycle Management – Zarządzanie cyklem życia produktu),
  • lub jako samodzielny program,

AutoVue pozwala na sprawną komunikację połączoną z wymianą danych dzięki czemu unika się niechcianego ryzyka oraz zbędnych nieporozumień. Wykorzystanie tych funkcji pozwala na: zwiększenie efektywnościrzadsze przerwy w produkcjizmniejszenie kosztówudoskonalenie jakości, szybsze wprowadzenie produktu na rynek oraz wyższy wskaźnik ROI (Return of Investment – wsk. zwrotu  nakładu na inwestycję).

Zastosowanie AutoVue przez producentów pozwala zmniejszyć czas i koszty związane z poszczególnymi etapami procesu produkcji.