Aby sprostać swojej konkurencji, firmy związane z produkcją żywności, napojów, chemii, kosmetyków, farb, plastików czy wyrobów farmaceutycznych,  muszą nieustannie ulepszać swoje linie produkcyjne oraz sam proces produkcji.

Producenci oraz operatorzy maszyn otrzymują ogromne ilości rozmaitych dokumentów i rysunków od swoich inżynierów projektujących dla nich poszczególne produkty. Podczas cyklu życia produktu zawsze zachodzą różne zmiany, które muszą zostać sprawdzone i zatwierdzone. Spełnianie wszystkich tych wymogów jest bardzo istotne, stąd zastosowanie narzędzia takiego jak AutoVue staje się niezbędne.

Od dnia decyzji o chęci wprowadzenia nowego produktu na rynek do czasu jego zaprojektowania i wytworzenia zwykle powstają setki dokumentów i rysunków pochodzących od wielu różnych podmiotów, które potrzebują sprawnej wymiany danych pomiędzy sobą. W takich przypadkach przeglądanie dokumentów i rysunków w formie elektronicznej przy użyciu AutoVue pozwoli na zaoszczędzenie cennego czasu i pieniędzy.