Możliwość przenoszenia ciepła jest standardowo uwzględniana w FF3. Na każdym elemencie sieci można wybrać jedną z trzech opcji transferu ciepła (rury posiadają aż 5 opcji):

  • Ignoruj zysk/stratę ciepła
  • Ustalona zmiana temperatury
  • Stały przesył
  • Oblicz stratę ciepła
  • Kalkulacja rur zakopanych

Dla rur, oprogramowanie może również liczyć straty/zysk ciepła. Rury mogą byś izolowane za pomocą różnych typów materiałów o dowolnej grubości. Konwekcja, przewodzenie oraz strata promieniowania jest obliczana. Oznacza to, że FluidFlow można użyć w celu optymalizacji zużycia energii poprzez wybranie ergonomicznej grubości izolacji. FluidFlow pozwala na modelowanie wymienników płaszczowo-rurowych, wymienników płytowych, cewek oraz autoklaw.

Wyliczenie strat ciepła dla 100 km rury podziemnej

W tym przykładzie mamy system do transportu gazu o temperaturze 80 ° C przez 100 km pochowanym 0,5 m poniżej dna morza. Rurociąg został zamodelowany na trzy części:

  1. Odcinek rury na powietrzu (bez powłoki)
  2. Odcinek rury w wodzie pokryty 3mm polietylenu
  3. Odcinek rury na dnie morza pokryty 1,5mm PCV oraz 75mm betonu

Ogólny współczynnik przenoszenia ciepła dla każdego segmentu rury ustalono z tabeli wartości typowych. Temperatury powietrza i morza są odpowiednio 10 ° C i 5 ° C.

Ten przykład transferu ciepła jest jednym z wielu przykładów weryfikacji oraz obliczeń dostępnych w pakiecie programu. W przeszłości program był szeroko stosowany ze względu na wysoki stopień dokładności.

Kliknij aby uzyskać plik PDF z wynikami. (wstawić PDF z Z:\CAD-BUDOWNICTWO\Fluid Flow3\Zdjęcia na stronę\Produkty\Transfer ciepła).

Oznacza to, że z pomocą FluidFlow3 możesz optymalizować system pod kątem zużycia energii, wybierając np. grubość izolacji.

Obliczanie strat ciepła dla rur

Przykład pokazuje straty ciepła dla izolowanego 1 km system rurociągu. Istnieje ponad 300 QA przykładów obliczeń wykonanych w FluidFlow3. Jest to jeden z przykładów obliczeniowych transferu ciepła. Strata 1520 kW na długości rury stanowi marnotrawstwo energii ponad 1 min dolarów rocznie.

Modelowanie wymienników ciepła

Przykład pokazuje obwód składający się z dwóch wymienników ciepła z ich pełnym zamodelowaniem. Zazwyczaj tok obliczeniowy (przedstawiony obok) jest wystarczający. Korelacje spadku ciśnienia może być wykorzystana wliczając: Metodę Deleware, z użyciem danych producenta, stosując stałe straty ciśnienia. Z modułem dwufazowym można również rozważać skraplacze i parowniki.

Większy projekt przedstawiający model serwerowni

Ten przykład, pokazuje jak FF3 może zostać użyty przez klienta do modelowania systemu chłodzenia dla serwerowni. Analiza w przypadku uszkodzenia pompy jest także możliwa. Posiadamy wielu klientów, którzy używają oprogramowania do modelowania systemu chłodzenia/ogrzewania używając FF3.