MergeOBJ utility

Twórca: Michael Gibson (www.moi3d.com)

Program ten daje możliwość łączenia kilku plików „.Obj” w jeden taki plik. Jest to bardzo użyteczne, jeżeli chcesz zbudować model z kilku plików „.Obj” wyeksportowanych z innymi parametrami siatki lub gdy program, z którym pracujesz, ma możliwość pracowania tylko na jednym pliku „.Obj”. Należy pamiętać, aby odpowiednio umiejscowić modele, ponieważ program scala je w początku układu współrzędnych.

Dysponujemy dwoma plikami „Obj”, które poddamy operacji scalenia.

1. Pobieramy „MergeOBJ.exe” i uruchamiamy program. Dodamy dwa pliki do scalenia: „mug.obj” i „saucer.obj”.
W oknie programu wybieramy ‘Add files’, wskazujemy dwa pliki i wybieramy ‘Generate merged file’.

2. Podajemy nazwę pliku, wskazujemy folder docelowy i wybieramy ‘Zapisz’. Możemy zamknąć program. Wcześniej omówionym programem „Obj23dmWireframe” należy przekonwertować plik na „.3dm” i uruchomić w MoI 3D.

Jak widać, podstawka i lubek nachodzą na siebie, ponieważ były źle spozycjonowane  w układzie współrzędnych.

3. Po prawidłowym pozycjonowaniu modeli i scaleniu w programie „MergeOBJ” otrzymamy: