Obj23dmWireframe converter

Twórca: Michael Gibson (www.moi3d.com)

Dodatek ten przekonwertuje krawędzie modelu 3D z pliku „.Obj” do odcinków tworzących siatkę w pliku MoI (.3dm). Program MoI 3D nie miał możliwości bezpośredniego importu plików „.Obj”, zatem ten dodatek uczynił to możliwym.

Jak to zrobić?

1. Pobieramy dodatek „Obj23dmWireframe.zip”. Rozpakowujemy do folderu „Obj23dmWireframe”  i uruchamiamy program o tej samej nazwie:

2. Wczytujemy dowolny plik „.Obj”

3. Wybieramy miejsce docelowe pliku .3dm. Domyślnie jest to folder z wybranym plikiem .Obj

4. Następnie wybieramy ‘Zapisz’. Pojawia się okno opcji zapisu:

Do wyboru mamy następujące opcje:

  • One line for each edge – każda krawędź będzie utworzona z pojedynczej linii;

  • One closed polyline for each face – każda płaszczyzna będzie utworzona z zamkniętej polilinii.

Narzędzia tego możemy także użyć, aby z modelu 3D (.step lub .igs) uzyskać siatkę tego modelu. Należy więc zaimportować taki model do MoI 3D, wyeksportować go do formatu „.Obj” z wybraną rozdzielczością siatki i użyć programu ‘Obj23dmWireframe’ aby przekonwertować plik na „.3dm”.

Tak oto z modelu „.step”

otrzymujemy model „.3dm”.