Na początku powstał szkic na kartce, następnie za pomocą programu Moment of Inspiration został on przetworzony na model cyfrowy. Dzięki pełnej współpracy z programem Geomagic Design zostało wykonane kompletne złożenie, dokumentacja techniczna itp. Ostatnim krokiem jest zmaterializowanie projektu, w tym przypadku jego wydruk 3D w technologii FDM. Program MoI 3D może także służyć do projektowania form wytryskowych.