ZW3D jest zintegrowanym środowiskiem CAD/CAM, które zapewnia pracę z projektem od powstania pomysłu, aż do wdrożenia go do produkcji. Dodatkowo dla bardziej wymagających użytkowników ZW3D zapewnia pełną integrację z oprogramowaniem SimWise 4D, które umożliwia przeprowadzenie analizy kinematycznej oraz dynamicznej układów wieloczłonowych wraz z dynamiczną lub statyczną analizą wytrzymałościową metodą MES.

 
ZW3D pozwala na translacje plików IGES, STEP, DWG/DXF, VDA, STL, Catia oraz bezpośrednią edycję i zapis modeli 3D z programów: Catia, Inventor, NX, Pro/E, SolidWorks, ACIS oraz SolidEdge. Oprogramowanie ZWSOFT posiada bardzo przejrzysty oraz intuicyjny interfejs, który w dużej mierze wpływa na przyspieszenie procesu projektowania. Dzięki swojej dużej funkcjonalności ZW3D znalazło zastosowanie m. in. w: szeroko pojętym przemyśle mechanicznym, samochodowym, medycznym, projektowaniu drukarek 3D, form wtryskowych, obróbce CNC oraz wielu innych.

ZW3D jest dostępny w językach: polski, czeski, angielski, chiński (uproszczony i tradycyjny), francuski, włoski, niemiecki, japoński,  portugalski (Brazylia) i hiszpański.

Największe zalety systemu ZW3D

 Łatwy do nauki i użycia – samouczki w ZW3D

Wbudowane samouczki Show-n-Tell działają jak książka 3D, praktycznie eliminując koszty nauki. Inżynierowie mogą się uczyć w swoim ulubionym miejscu, według własnego planu, zwiększając produktywność i jednocześnie skracając okres nauki.

Prosta wymiana danych
Wymiana Danych Możesz rozwijać współpracę w ramach łańcucha dostaw, ponieważ ZW3D wczytuje i pracuje na plikach pochodzących z CATIA, NX, Pro/E, SolidWorks, Parasolid, STL, IGES, DWG itp.

Inteligentne narzędzia projektowania form – bezpośrednia i szybka edycja
ZW3D dzięki technologii Smoothflow™ pozwala na modyfikację i bezpośrednią edycję projektów importowanych i natywnych. Interaktywne i ergonomiczne menu kontekstowe zwiększa wydajność, dzięki połączeniu modelowania koncepcyjnego z modelowaniem parametrycznym. Projektant może skupić się na projekcie, a nie na sposobie jego tworzenia.

Obróbka CNC
ZW3D oferuje zaawansowane funkcje CAM w jednym zintegrowanym środowisku, zdolnym do generowania ścieżek narzędzia dla maszyn CNC od 2 do 5 płynnych osi. Automatyczna analiza modelu w ZW3D, dzięki wbudowanemu modułowi optymalizacji strategii, umożliwia identyfikację kieszeni, otworów, topologii, adaptacyjnie dostosowuje najbardziej odpowiednie narzędzia i taktyki.

Rysunek 2D – Dokumentacja Techniczna
ZW3D automatycznie tworzy rysunki 2D bezpośrednio z modelu 3D, niezależnie od jego wielkości – od pojedynczych części do wielkich złożeń. Szybkie wymiarowanie i tworzenie tabeli części (BOM), automatycznie generowane widoki szczegółowe i przekroje pozwalają na przyspieszenie pracy. Dzięki narzędziu TransMagic™ możemy łatwo udostępniać dane dla innych systemów CAD.

Złożenia
Technologia Lightweight ZW3D Burst™ umożliwia pracę z bardzo skomplikowanymi złożeniami, płynnie i z dużą prędkością, bez obciążania zasobów komputera. Struktura drzewka historii montażu (składania, nadawania relacji) – pozwala na łatwą identyfikację poszczególnych części. Dzięki Bibliotece PartSolution™ standardowe części od wiodących dostawców są natychmiast dostępne dla projektanta.

Formy i matryce
Hybrydowe narzędzie do tworzenia rdzenia i matrycy w jednym kroku, wstawiania powierzchni neutralnych i podziałowych, automatyczne nadawanie pochyleń ścian ułatwiają budowę geometrii formy. Biblioteka standardowych elementów jak korpusy form, ślizgacze, podnośniki, szpilki wypychaczy, kanały chłodzenia oraz możliwość tworzenia kilku elektrod w trakcie jednej operacji, pozwalają na znaczne obniżenie czasu projektowania. Oprogramowanie dzięki wbudowanemu kreatorowi prowadzi użytkownika przez proces tworzenia i analizowania projektu, aby finalnie otrzymać gotowy produkt gotowy do przeniesienia do modułu CAM i obróbki na maszynach CNC.

Obróbki adaptacyjne
Taktyki obróbek zgrubnych i wykańczających analizują naddatki i resztki materiału, minimalizując „cięcie powietrza”. W tym czasie adaptacyjny system regulacji prędkości posuwu modyfikuje parametry skrawania, zależnie od użytego narzędzia, zwiększając jego żywotność i poprawiając jakość gotowego detalu. Obróbki HMS (High Speed Milling) pozwalają na pracę z twardymi materiałami, zapewniając wygładzone ścieżki oraz jednorodne i gładkie powierzchnie obrabianego elementu.

Naprawa geometrii

Użytkownicy mogą samodzielnie naprawiać luki w importowanej geometrii modelu. Dostępne narzędzia pozwalają na zszywanie powierzchni, wypełnianie otworów nową powierzchnią, analizę topologii i określenie tolerancji, a wszystko po to, aby szybko uzyskać doskonały model.

Wydajne modelowanie – modelowanie Hybrydowe
Stworzony na autorskim jądrze Overdrive™, ZW3D umożliwia inżynierom pracę jednocześnie ze szkicami 3D, bryłami i powierzchniami klasy A. Parametryzacja modelu pozwala na uchwycenie idei projektu i daje możliwość szybkiej jego edycji. Zestaw narzędzi do zarządzania projektami umożliwia projektantom pełną współpracę.

Inżynieria odwrotna
Importowanie chmury punktów zebranych w czasie pomiarów lub skanowania realnych części, pozwala szybko stworzyć model 3D. Praca z tak uzyskanymi danymi daje możliwość tworzenia gotowych części, przygotowania obróbki CNC, tworzenia nowych powierzchni lub naprawę powstałych nieciągłości w chmurze.

Wydajna obróbka CNC
Obróbka w ZW3D skraca zwykle czas programowania o ok 50%, a czas maszynowy o 30%, dając użytkownikom automatyczny system, z możliwością elastycznej modyfikacji przy obróbkach bardziej skomplikowanych elementów.

Zintegrowana obróbka CNC – korzyści i zalety

Automatyczny CAM w ZW3D znacznie upraszcza programowanie maszyn CNC, dzięki temu skuteczne strategii obróbki dostępne są teraz dla każdego. – Adaptacyjna kontrola warunków obróbki poprawia jakość wykończenia powierzchni, przyspiesza obróbkę i zwiększa żywotność narzędzia. – Funkcja automatycznego rozpoznawania geometrii oraz weryfikacji ścieżek zapobiega powstaniu błędów pochodzących od czynnika ludzkiego – HMS pozwala na łatwą obróbkę twardych materiałów. W przypadku produkcji np. form wtryskowych umożliwia również obróbkę więcej niż jednej części w ramach pojedynczej operacji – Opcjonalnie dostępna jest obróbka 5-osiowa, która umożliwia obróbkę bardzo skomplikowanych geometrii, co z kolei pozwala na bycie konkurencyjnym na rynku – ZW3D daje inżynierom potężne narzędzie produkcyjne w jednym przejrzystym środowisku