Modelowanie Hybrydowe

Stworzony na autorskim jądrze Overdrive™, ZW3D umożliwia inżynierom pracę jednocześnie ze szkicami 3D, bryłami i powierzchniami klasy A. Parametryzacja modelu pozwala na uchwycenie idei projektu i daje możliwość szybkiej jego edycji. Zestaw narzędzi do zarządzania projektami umożliwia projektantom pełną współpracę.

Bezpośrednia i szybka edycja

ZW3D dzięki technologii Smoothflow™ pozwala na modyfikację i bezpośrednią edycję projektów importowanych i natywnych. Interaktywne i ergonomiczne menu kontekstowe zwiększa wydajność, dzięki połączeniu modelowania koncepcyjnego z modelowaniem parametrycznym. Projektant może skupić się na projekcie, a nie na sposobie jego tworzenia.

Naprawa geometrii

Użytkownicy mogą samodzielnie naprawiać luki w importowanej geometrii modelu. Dostępne narzędzia pozwalają na zszywanie powierzchni, wypełnianie otworów nową powierzchnią, analizę topologii i określenie tolerancji, a wszystko po to, aby szybko uzyskać doskonały model.