Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I.PODSTAWY I.1. Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności DATACOMP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gen. H. Dąbrowskiego 24 (30-532), zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział … Czytaj dalej Polityka prywatności