Programista C/C++

Rodzaj pracy: Pełny etat
Liczba wakatów: 1

Firma informatyczna poszukuje osoby na stanowisko: Programista C/C++

Chcemy, abyś ubiegał się o to stanowisko, jeżeli:

 • Jesteś otwarty i gotowy na wyzwania …
 • Czujesz, że uczestnictwo w międzynarodowych projektach jest czymś, o czym zawsze marzyłeś …
 • Lubisz szukać rozwiązań …
 • Chcesz współtworzyć i tworzyć rozwiązania, które mają szanse zmienić świat …

Oczekujemy:

 • Znajomość języków programowania: C/C++
 • Znajomość: C++Builder,VCL,STL (mile widziana)
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
 • Umiejętności pracy samodzielnej i w zespole.
 • Zdolność do szybkiego uczenia się i docierania do rozwiązań napotkanych problemów

Wybranemu kandydatowi oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia,
 • Uczestnictwo w realizacji ciekawych projektów,
 • Prace w młodym ambitnym zespole,
 • Pracę w siedzibie firmy w Krakowie.

Osoby zainteresowane i spełniające stawiane przez nas wymagania prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres praca@datacomp.com.pl

Administratorem Danych Osobowych jest DATACOMP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (kontakt: ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 24, 30-532 Kraków). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych (adres email: iod@datacomp.com.pl).

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez 3 (trzy) miesiące od dnia przesłania CV.

Za zgodą kandydatów w okresie 1 (jednego) roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.

Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

 

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez grupę DATACOMP, w szczególności przez DATACOMP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.”

 

Jeśli wyraża Pan/ Pani  również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez grupę DATACOMP, w szczególności przez DATACOMP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.”

 

Zastrzegamy sobie odpowiedź tylko na wybrane oferty.