TERMINY SZKOLEŃ REALIZOWANYCH
W CENTRUM SZKOLENIOWYM DATACOMP

KWIECIEŃ

Szkolenie z zakresu obsługi systemu BIMestiMate
25.04.2019
Szkolenie z zakresu obsługi systemu Alibre Design
29-30.04.2019

MAJ

Szkolenie z zakresu obsługi systememu BricsCAD 2D
09-10.05.2019

CZERWIEC

Szkolenie z zakresu obsługi systemu BIMestiMate
27.06.2019

LIPIEC

Szkolenie z zakresu obsługi systemu Alibre Design
22-23.07.2019

SIERPIEŃ

Szkolenie z zakresu obsługi systememu BricsCAD 2D
26-27.08.2019
Szkolenie z zakresu obsługi systemu BIMestiMate
22.08.2019

PAŹDZIERNIK

Szkolenie z zakresu obsługi systememu BricsCAD 2D
17-18.10.2019
Szkolenie z zakresu obsługi systemu Alibre Design
21-22.10.2019
Szkolenie z zakresu obsługi systemu BIMestiMate
31.10.2019