TERMINY SZKOLEŃ REALIZOWANYCH
W CENTRUM SZKOLENIOWYM DATACOMP

LUTY - 2020 r.

Szkolenie z zakresu obsługi systemu BIMestiMate
-
Szkolenie z zakresu obsługi systemu BIMestiMate
-

MARZEC - 2020 r.

Szkolenie z zakresu obsługi systememu BricsCAD 2D

-

2020

Szkolenie z zakresu obsługi systemu Alibre Design

-