TERMINY SZKOLEŃ REALIZOWANYCH
W CENTRUM SZKOLENIOWYM DATACOMP

STYCZEŃ - 2020 r.

Szkolenie z zakresu obsługi systemu BIMestiMate
17.01.2020

PAŹDZIERNIK

Szkolenie z zakresu obsługi systememu BricsCAD 2D
17-18.10.2019
Szkolenie z zakresu obsługi systemu Alibre Design
21-22.10.2019