Jak utworzyć nowy folder Projektowy i Użytkownika?

W celu utworzenia nowego katalogu Projektowy i Użytkownika:  Zamknij okno “Menu projektu…” i kliknij w “Ustawienia  Menagera Projektu”. Kliknij “Nowy…” i nazwij lokalizacje np. nowe (nazwa dowolna). Przy  “Lokalizacja projektu:” kliknij “Przeglądaj…” i utwórz nowy katalog projektów (nazwa dowolna)   Przy  “Lokalizacja”

Jak wstawić podkład/model do projektu?

Kliknij w “Wstaw > Podkład, Model”, i następnie wybierz “Kopiuj plik do katalogu projektu…”, po tym zabiegu DDS-CAD skopiuje podkład/model do katalogu projektu.   Kliknij w “Wstaw > Podkład, Model”, i następnie wybierz typ podkładu/modelu, który ma zostać wstawiony do

Jak tworzyć nowe elementy biblioteki?

Stwórz nowy projekt w którym będą tworzone nowe elementy biblioteki(projekt źródłowy) np. Nowe elementy . W “Menu projektu”  kliknij “Więcej>>”, następnie “Kat. użytk.”, nazwij element np. nowy i naciśnij “Otwórz” Wstaw podkład DWG/DXF lub model 3DS, instrukcja tutaj, pamiętaj o przeskalowaniu podkładu/modelu Po

Tworzenie balkonów

Otwórz paletę “Narzędzia geometryczne/Bryły”. Wstaw graniastosłup wielokątny i określ jego kształt i grubość, który będzie pełnił rolę płyty balkonu.   Wstaw graniastosłup wielokątny i określ jego kształt i grubość, który będzie pełnił rolę balustrady. Zaznacz balustradę i zmień jej materiał.