Jak połączyć dwie rozdzielnice elektryczne?

Uruchom opcję „Lista obwodów i tablicy…”, klikając “Nowa”  stwórz nową rozdzielnice elektryczne. Uruchom zakładkę „Lista obwodów”, następnie dodaj obwód zasilania i obwód zasilania pod rozdzielni. Następnie stwórz nową pod-rozdzielnię i dodaj w niej obwody Kliknij  2x na pierwszą rozdzielnicę,  uruchom

Jak zmienić numeracje obwodów?

Kliknij w opcję “Lista obwodów i tablicy…”, uruchom zakładkę “Lista obwodów” Kliknij w “Narzędzia…” Wybierz  “Obwody”, w polu “Numer” wpisz od jakiej liczby rozpocząć numerację. Kliknij “OK” Gotowe