Jak połączyć dwie rozdzielnice elektryczne?

Uruchom opcję „Lista obwodów i tablicy…”, klikając “Nowa”  stwórz nową rozdzielnice elektryczne. Uruchom zakładkę „Lista obwodów”, następnie dodaj obwód zasilania i obwód zasilania pod rozdzielni. Następnie stwórz nową pod-rozdzielnię i dodaj w niej obwody Kliknij  2x na pierwszą rozdzielnicę,  uruchom

Jak zmienić numeracje obwodów?

Kliknij w opcję “Lista obwodów i tablicy…”, uruchom zakładkę “Lista obwodów” Kliknij w “Narzędzia…” Wybierz  “Obwody”, w polu “Numer” wpisz od jakiej liczby rozpocząć numerację. Kliknij “OK” Gotowe

Jak dodać ogrzewanie podłogowe do pomieszczenia?

Kliknij w “Informacje o pomieszczeniu”,  i kliknij w obszar w którym chcesz dodać ogrzewanie podłogowe. W zakładce “Dane pomieszczenia” zaznaczamy podłogę i zmieniamy ją na przeznaczoną do ogrzewania podłogowego.   Kliknij w “Informacje o pomieszczeniu”,  i kliknij w obszar w

Jak utworzyć nowy folder Projektowy i Użytkownika?

W celu utworzenia nowego katalogu Projektowy i Użytkownika:  Zamknij okno “Menu projektu…” i kliknij w “Ustawienia  Menagera Projektu”. Kliknij “Nowy…” i nazwij lokalizacje np. nowe (nazwa dowolna). Przy  “Lokalizacja projektu:” kliknij “Przeglądaj…” i utwórz nowy katalog projektów (nazwa dowolna)   Przy  “Lokalizacja”

Jak wstawić podkład/model do projektu?

Kliknij w “Wstaw > Podkład, Model”, i następnie wybierz “Kopiuj plik do katalogu projektu…”, po tym zabiegu DDS-CAD skopiuje podkład/model do katalogu projektu.   Kliknij w “Wstaw > Podkład, Model”, i następnie wybierz typ podkładu/modelu, który ma zostać wstawiony do

Jak tworzyć nowe elementy biblioteki?

Stwórz nowy projekt w którym będą tworzone nowe elementy biblioteki(projekt źródłowy) np. Nowe elementy . W “Menu projektu”  kliknij “Więcej>>”, następnie “Kat. użytk.”, nazwij element np. nowy i naciśnij “Otwórz” Wstaw podkład DWG/DXF lub model 3DS, instrukcja tutaj, pamiętaj o przeskalowaniu podkładu/modelu Po

Tworzenie balkonów

Otwórz paletę “Narzędzia geometryczne/Bryły”. Wstaw graniastosłup wielokątny i określ jego kształt i grubość, który będzie pełnił rolę płyty balkonu.   Wstaw graniastosłup wielokątny i określ jego kształt i grubość, który będzie pełnił rolę balustrady. Zaznacz balustradę i zmień jej materiał.