Gdzie mogę znaleźć więcej informacji o Open BIM?

OPEN BIM jest obsługiwany przez różne organizacje, informacje zamieszczane są na ich stronach. Pomocne w uzyskaniu informacji na temat Open BIM będzie odwiedzenie stron: http://openbim.com (buildingSMART) http://tekla.com/openbim (Tekla) http://graphisoft.com/openbim (Graphisoft) http://www.nemetschek.eu/openbim (Nemetschek Allplan) http://www.vectorworks.net/openbim (Nemetschek Vectorworks) http://www.scia-online.com/en/openbim.html (Nemetschek Scia) http://www.dds-cad.net/ax18x0.xhtml

Jakie są korzyści z Open BIM dla organizacji w branży AEC?

W przeciwieństwie do zamkniętego (lub “zastrzeżonego”) BIM, strategia Open BIM daje ogromne korzyści dla specjalistów budowlanych: Uczestnicy projektu mogą pracować z narzędziem najlepszym dla nich, w odpowiedniej branży, bez ryzyka wykluczenia z niektórych projektów BIM. Uczestnicy projektu mogą utrzymać pełną

Jakie są korzyści płyną z Open BIM dla producentów oprogramowania?

Podstawową korzyścią, dla dostawców oprogramowania AEC, z przyłączenia się do Open BIM jest to, że mogą zaoferować swoim klientom otwarty przepływ pracy grupowej, która zapewni przewagę nad konkurencją na lokalnym rynku AEC. Branding Open BIM gwarantuje, że rozwiązania opracowane przez

Projekty budowlane w branży AEC

Muszą zapewnić równe szanse uczestniczenia w projekcie, niezależnie od używanego oprogramowania BIM. Muszą być dostarczane za pomocą pełnowartościowych przepływów pracy BIM w całym procesie projektowania AEC. Muszą być w pełni skoordynowane z wykorzystywanie otwartych przepływów pracy grupowej BIM w całym

Organizacje w branży AEC

Muszą używać rozwiązań oprogramowania od dostawcy oprogramowania, jak określono powyżej. Muszą wdrożyć pełny przepływ pracy w BIM dla własnych projektów. Muszą zobowiązać się do wprowadzenia modelu opartego na „płynnej” koordynacji z innymi branżami, niezależnie od oprogramowania pozostałych stron. Musi zatwierdzić

Dostawcy oprogramowania

Muszą być producentem oprogramowania, które jest uznane jako solucja BIM dla branży AEC. Muszą w pełni wspierać standard koordynacji w IFC. Muszą zobowiązać się do rozwoju przepływu pracy w rozumieniu Open BIM. Muszą publicznie popierać wyższość podejścia Open BIM. Muszą

Jakie są wymagania dotyczące przystępowania do Open BIM?

Program Open BIM wita nie tylko producentów oprogramowania ale organizacje i projekty budowlane branży AEC. Logo OPEN BIM™ jest gwarancją, że oprogramowanie, praktyka projektowania lub projekt budowlany w pełni spełniają wymagania otwartej współpracy. Uczestnicy programu Open BIM zgadzają się w

Dlaczego moja organizacja powinna dołączyć do Open BIM?

Organizacje na całym świecie doświadczały problemów współpracy wymienionych w innej części FAQ. Różne strategie współpracy zostały wykorzystane do ich rozwiązania, w wielu przypadkach na zasadzie otwartego przepływu pracy czy współpracy. Jednocześnie praktyki otwartej współpracy służyły raczej jako konieczność w środowisku

Co Open BIM ma do zaoferowania dla mnie?

Ruch Open BIM oferuje wiele korzyści dla różnych typów organizacji (zapoznaj się z tematem: “Dlaczego moja organizacja powinna dołączyć do Open BIM?”) i dostarcza pakiet narzędzi każdemu kto dołączy do Open BIM.