• Muszą być producentem oprogramowania, które jest uznane jako solucja BIM dla branży AEC.
 • Muszą w pełni wspierać standard koordynacji w IFC.
 • Muszą zobowiązać się do rozwoju przepływu pracy w rozumieniu Open BIM.
 • Muszą publicznie popierać wyższość podejścia Open BIM.
 • Muszą promować program Open BIM w następujący sposób:
  • muszą mieć specjalny dział dla Open BIM na ich stronie internetowej,
  • muszą opublikować oficjalną definicję Open BIM na pierwszej stronie tej sekcji,
  • muszą używać oficjalnego logo Otwarte BIM na każdej stronie tej sekcji na stronie internetowej,
  • muszą opublikować FAQ programu Open BIM w niezmienionej formie na tej stronie,
  • w przypadku prezentacji Open BIM muszą korzystać ze szablonów slajdów dostarczonych przez Open BIM,
  • muszą używać oficjalnego logo Open BIM w korespondencji powiązanej z Open BIM,
  • może używać logo Open BIM by promować projekt i firmę; w tym przypadku muszą być zgodne z wytycznymi użytkowania określonymi przez markę Open BIM.
Dostawcy oprogramowania