Inne ważne podejście do modelu opartego na współpracy promuje otwarty przepływ pracy grupowej, gdzie złożoność firmy i struktury projektu są w pełni doceniane. Takie podejście podnosi wymianę z poziomu danych do poziomu przepływu danych, co w konsekwencji daje współpracę na wysokim szczeblu. Z takim podejściem uczestnicy mogą być wybierani na podstawie ich doświadczenia zawodowego, a nie ze względu na używane oprogramowanie.

  • Niezależność systemu → pochodząca od nazwy „otwartej współpracy” pozwala inżynierom z różnych branż do przyłączenia się z narzędziem, najbardziej odpowiadającym ich wymaganiom, bez utraty korzyści z współpracy opartej na modelu.
  • Integralność i posiadanie danych BIM w projekcie → wszystkie branże na świecie są zobowiązane do zachowania odpowiedzialności za własne dane projektowe. Z otwartą współpracą, podczas pracy grupowej, jest to w pełni zapewnione, gdy równoległe struktury danych są rozwijane i koordynowane.
  • Przejrzysty przepływ → otwarta współpraca wymaga przepływu przez „przezroczyste protokoły” oraz interpretacji danych, która zapewni otwarty interfejs dla każdego rozwiązania, które zdecyduje się dołączyć.
Jakie są cechy “otwartego” podejścia?