Jednym z czołowych podejść do modelu opartego na (BIM) współpracy jest podejście „jednej platformy”, na której różne gałęzie tej samej rodziny produktów są używane do zapewnienia zgodności binarnej. Ten sposób wymiany danych może pozostawić poważne luki podczas pracy koordynacyjnej:

  • Brak konwersji danych → takie podejście jest prawidłowe tylko w przypadku całkowitego wyeliminowania konwersji danych. Niestety, bez względu na format danych różne branże posiadają inne podejście do różnych konstrukcji budowlanych i systemów, które muszą być rozwiązane na poziomie koordynacji.
  • Ograniczona wykorzystywanie cudzych danych → chociaż podejście „jednej platformy” może powoływać się na wspólny model budynku, to jednak różne branże posiadają różne wymagania co do oprogramowania. W tym sensie rozwiązanie jednej platformy nie przynosi żadnych korzyści w porównaniu do innych rozwiązań.
  • Zagadnienia związane z kompatybilnością → dla pełnego wykorzystania jednej platformy rygorystyczne synchronizacje są warunkiem koniecznym. Wszyscy uczestnicy projektu są zobowiązani do pracy nie tylko na tej samej platformie, ale również na tej samej wersji oprogramowania. Może to powodować problemy, jeśli każdy z uczestników należy do innej organizacji z innymi systemami oraz planem IT.
Jakie są cechy podejścia sposobem „jednej platformy”?