Nawet w najmniejszej skali – projekty AEC są starannie dopracowane w kwestii współpracy. Pomyślnie zrealizowane projekty budowlane są wynikiem współpracy różnych zespołów, fachowców budowlanych takich jak architekci, różnego rodzaju inżynierowie oraz sieci wykonawców i podwykonawców. Zespoły te często mają rozbieżne priorytety i należą do niezależnych organizacji, których interesy są przeciwnie skierowane. W związku z powyższym, są to następujące kwestie współpracy obecne w większości projektów AEC:

  • Brak rzeczywistego przepływu pracy → w efekcie strony nie koordynują pomysłów tylko dokumentację końcową.
  • Utracone informacje podczas konwersji danych → rodzime dane muszą być zamienione, by mogły zostać odtworzone w innym środowisku dla koordynacji.
  • Kwestie interpretacji danych przez współtwórców → dane stają się prawdziwą informacją, gdy usystematyzujemy przepływ danych/pracy pod koordynacje.
  • Ograniczone wykorzystanie danych stworzonych przez innych → informacja stworzonym przez jedną ze stron nie może zostać zintegrowana w środowisku innych branż.
  • Brak obserwacji zmian w projekcie między branżami → nie jednorazowa wymiana danych, ale ciągły dwukierunkowy proces.
  • Brak ogólnego środowiska koordynacyjnego dla wielu branż → idealne obejmuje wszystkie działania takie jak wykrywanie kolizji, zestawień ilościowych oraz kwestie wykonalności założeń projektu.
  • Brak szczegółowego modelu budowy → późna koordynacja i czas potrzebny do stworzenia rysunków 2D zmusza do tworzenia, wydawania „szkiców” nie dotrzymując ustalonych terminów.
Jakie są kluczowe kwestie współpracy nad projektami AEC?