Podstawową korzyścią, dla dostawców oprogramowania AEC, z przyłączenia się do Open BIM jest to, że mogą zaoferować swoim klientom otwarty przepływ pracy grupowej, która zapewni przewagę nad konkurencją na lokalnym rynku AEC. Branding Open BIM gwarantuje, że rozwiązania opracowane przez dostawce spełniają wymagania Open BIM i nie nakładają zbędnych ograniczeń na inżynierów AEC wybierających swoje oprogramowanie do współpracy z innymi inżynierami.

Jakie są korzyści płyną z Open BIM dla producentów oprogramowania?