W przeciwieństwie do zamkniętego (lub “zastrzeżonego”) BIM, strategia Open BIM daje ogromne korzyści dla specjalistów budowlanych:

  • Uczestnicy projektu mogą pracować z narzędziem najlepszym dla nich, w odpowiedniej branży, bez ryzyka wykluczenia z niektórych projektów BIM.
  • Uczestnicy projektu mogą utrzymać pełną kontrolę nad aktualizacjami oprogramowania niezależnie od ich kolegów w różnych projektach, w których uczestniczą.
  • Przepływ pracy pozwala na zmniejszenie ilości błędów koordynacyjnych w stosunku do zwykłego porównywania plików z różnych narzędzi projektowych.
  • Ze względu na otwarty standard danych BIM, są one dostępne dla całego cyklu życia budynków, w tym budowy i eksploatacji.
Jakie są korzyści z Open BIM dla organizacji w branży AEC?