Techniczna koordynacja na szczeblu pomiędzy poszczególnymi branżami ulegała ewolucji przez długi czas. Tradycyjnie używano drukowanych zestawów dokumentacji, na różnych etapach procesu projektowania, i stołów kreślarskich, by koordynować różne konstrukcje budowlane oraz systemy do nich należące. Takie podejście jest nadal popularne, dzięki cyfrowym odpowiednikom 2D DWG i PDF tworzącej podstawy przepływu pracy grupowej. Wraz z pojawieniem się modelu opartego na konstrukcji BIM współpraca wkroczyła w nową erę z dużo bogatszymi danymi na temat modeli. Dzięki BIM nastąpił wzrost popytu na prawdziwą współpracę opartą na modelowaniu informacji o budynku. Dwa całkowicie różne podejścia wyłoniły jeden znany jako “platforma”, gdzie współpraca odbywa się przy użyciu różnych podproduktów tego samego dostawcy oprogramowania. Drugie znane jako “otwarte” podejście, gdzie różne rozwiązania programowe stanowią podstawę współpracy opartej na modelu.

Jakie są możliwe podejścia do rozwiązywania problemów współpracy?