Open BIM został zainicjowany przez dwóch dostawców oprogramowania – Tekla i Graphisoft i jest wspierany przez różne organizacje, takie jak buildingSMART. Open BIM jednocześnie nie jest “ekskluzywnym klubem”, a ruchem przyjmującym każdą organizację w branży AEC, gotową wspierać ogólne cele i spełniać uzgodnione zestawy wymagań.

Kto się kryję pod „Open BIM”?