• Muszą używać rozwiązań oprogramowania od dostawcy oprogramowania, jak określono powyżej.
 • Muszą wdrożyć pełny przepływ pracy w BIM dla własnych projektów.
 • Muszą zobowiązać się do wprowadzenia modelu opartego na „płynnej” koordynacji z innymi branżami, niezależnie od oprogramowania pozostałych stron.
 • Musi zatwierdzić koncepcje Open BIM w środowisku lokalnym/globalnym w następujący sposób:
  • muszą mieć specjalny dział dla Open BIM na stronie internetowej firmy,
  • muszą opublikować oficjalną definicję Open BIM na pierwszej stronie tej sekcji,
  • muszą używać oficjalnego logo Open BIM na każdej stronie tej sekcji na stronie internetowej,
  • muszą opublikować FAQ programu Open BIM w niezmienionej formie na tej stronie,
  • może używać logo Open BIM by promować projekt i firmę; w tym przypadku muszą być zgodne z wytycznymi użytkowania określonymi przez markę Open BIM.
Organizacje w branży AEC