• Muszą zapewnić równe szanse uczestniczenia w projekcie, niezależnie od używanego oprogramowania BIM.
  • Muszą być dostarczane za pomocą pełnowartościowych przepływów pracy BIM w całym procesie projektowania AEC.
  • Muszą być w pełni skoordynowane z wykorzystywanie otwartych przepływów pracy grupowej BIM w całym procesie projektowania AEC.
  • Mogą używać logo Open BIM by promować projekt, w takim przypadku muszą być zgodne z wytycznymi użytkowania określonymi przez markę Open BIM.
Projekty budowlane w branży AEC