ellic

Ellic to system służący do przeprowadzania licytacji elektronicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

Elektroniczne zamówienia publiczne to skuteczna metoda na poprawę efektywności i szybkości postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przy zachowaniu przejrzystości procedury i obniżeniu kosztów jej przeprowadzenia.

Cyfryzacja procedur przetargowych znacząco wpływa na oszczędności w budżecie Zamawiającego, który przy zastosowaniu licytacji będzie mógł uzyskać niższą, a tym samym korzystniejszą cenę zamawianych dostaw, usług czy robót budowlanych.