Mechanika CAD/CAM

alibre

Możliwości programu Alibre Design sprawiły, że znajduje on zastosowanie w wielu dziedzinach działalności takich jak: przemysł maszynowy, konstrukcje ,tworzenie elementów z blach, w pracowniach stolarskich i prototypowniach. Oprócz możliwości modelowania części, tworzenia złożeń i dokumentacji płaskiej w wyższych wersjach programu istnieje możliwość zastosowania analizy ruchu oraz obliczeń wytrzymałościowych w module SimWise4D for Alibre. Program współpracuje z aplikacjami wspomagającymi wytwarzanie (generującymi kod CNC dla obrabiarek) – Alibre CAM oraz SprutCAM for Alibre), programami do tworzenie realistycznego renderingu (obrazów przedstawiających model w sposób realistyczny) – KeyShot oraz SimLab) oraz z wieloma innymi aplikacjami, których liczba stale rośnie.

visualmill

to program CAM, który w pełnej wersji pozwala na przygotowanie kodu NC na frezarki 2.5 osiowe, 3 osiowe, 4 osiowe oraz 5 osiowe sterowane płynnie. System CAM – VisualMill w relacji do umiarkowanej ceny oferuje stosunkowo dużo możliwości i interesujących nowych rozwiązań. Dzięki przeglądarce, przypominającej drzewo projektu występujące w programach CAD 3D, program jest wygodny w obsłudze. Użytkownik na osobnych zakładkach widzi zdefiniowane: półfabrykat, narzędzia, operacje wykorzystane podczas obróbki części. Program ma wbudowany edytor wygenerowanej ścieżki narzędzia, dzięki czemu zaawansowani użytkownicy mają możliwość jej ręcznej modyfikacji. VisualMill, oprócz otwierania standardowych formatów wymiany plików modeli 3D (bryłowych i powierzchniowych), ma możliwość wczytywania plików w natywnych formatach programu SolidWorks.

autovue

AutoVue jest aplikacją umożliwiającą przeglądanie, drukowanie, dodawanie znaczników, wykonywanie złożeń oraz wspierającą współpracę. AutoVue obsługuje setki oryginalnych formatów plików 2D/3D CAD, EDA, Office, dokumentów PDF czy grafik. Rozwiązania Oracle AutoVue Enterprise Visualization są zaprojektowane tak, aby sprostać dzisiejszym wyzwaniom związanym z dzieleniem się informacjami i współpracą.

3dviewstation

3DViewStation to dynamiczna przeglądarka wielu formatów 2D i 3D stworzona dla inżynierów i projektantów pracujących na projektach 3D i dokumentacji technicznej. Użytkownicy z działów sprzedaży i marketingu, projektowania, zarządzania zmianami, planowania produkcji, dokumentacji, zarządzania serwisem i częściami zamiennymi, itd. będą w stanie rzetelnie, skutecznie i ekonomicznie obsługiwać proces wizualizacji a także cyfrowego złożenia projektu (DMU  – Digital MockUp).

moi3d

Program MoI 3D powstał, aby inżynierowie, projektanci i artyści mogli wyjść poza ramy „zwykłego ”, konserwatywnego projektowania oraz w łatwy i szybki sposób mogli zamienić swój moment inspiracji w realny efekt, w realny projekt. MoI umożliwia modelowanie powierzchniowe, które w przeciwieństwie do innych programów (np. Rhino®)

zw3d

ZW3D jest zintegrowanym środowiskiem CAD/CAM, które zapewnia pracę z projektem od powstania pomysłu, aż do wdrożenia go do produkcji. Dodatkowo dla bardziej wymagających użytkowników ZW3D zapewnia pełną integrację z oprogramowaniem SimWise 4D, które umożliwia przeprowadzenie analizy kinematycznej oraz dynamicznej układów wieloczłonowych wraz z dynamiczną lub statyczną analizą wytrzymałościową metodą MES.

fluid_flow

Fluid Flow 3 to pierwszy, innowacyjny program do projektowania i optymalizacji: sieci rurociągów, transportu cieczy i gazów, transportu mediów dwu-fazowych (ciecz/gaz), transportu zawiesin i cieczy nienewtonowskich, obliczeń przenikania ciepła. Fluid Flow 3 to sprawne i dokładne projektowanie sieci instalacji rurociągowych, niezbędne do projektowania energooszczędnych, bezpiecznych i niezawodnych systemów przepływowych.

spacemouse

Produkty SpaceMouse firmy 3Dconnexion umożliwiają wygodną i naturalną interakcję z materiałami cyfrowymi w popularnych programach CAD i aplikacjach do projektowania. Dzięki temu rozwiązaniu można skupić się na zadaniu, a nie na obsłudze oprogramowania. Produkty SpaceMouse są odpowiedzialne za pozycjonowanie modelu lub widoku i zapewniają dostęp do najczęściej stosowanych poleceń w aplikacjach…