propublicoSystem ProPublico został stworzony w celu systemowej obsługi zamówień publicznych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579). Wspomaga przygotowanie i prowadzenie oraz dokumentowanie zamówień od momentu założenia postępowania, poprzez złożenie ofert, ocenę, kończąc na odnotowaniu postępu realizacji zamówienia (ewidencja faktur).

Więcej informacji

ppwydatkiIntuicyjne i łatwe w obsłudze narzędzie do ewidencji wydatków do 30 000 euro. Możliwość instalacji programu w wersji wielostanowiskowej, co zapewnia pracę w danej chwili wielu użytkownikom, na wielu komputerach, na tej samej bazie danych. Podstawowa funkcjonalność to: klasyfikacja wydatków po określonych grupach asortymentowych, kontrola sumy wydatków w poszczególnych grupach. Użytkownik automatycznie informowany jest o przekroczeniu określonego progu wydatków w danej grupie asortymentowej.

Więcej informacji

ellicPlatforma służąca do przeprowadzania licytacji elektronicznych, zapewniająca, poprzez integrację z programem ProPublico, kompleksowy system do prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

Więcej informacji