Zamówienia publiczne

propublico

Program ProPublico został stworzony w celu systemowej obsługi zamówień publicznych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). Wspomaga przygotowanie i prowadzenie oraz dokumentowanie zamówień od momentu założenia postępowania, poprzez złożenie ofert, ocenę, kończąc na odnotowaniu postępu realizacji zamówienia (ewidencja faktur).

Absolutną nowością, jest zintegrowana z oprogramowaniem elektroniczna platforma e-ProPublico, która w połączeniu z aplikacją tworzy kompleksowy system informatyczny, w pełni realizujący proces elektronizacji zamówień publicznych, służący do komunikacji między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności do składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń i innych dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

ppwydatki

Intuicyjne i łatwe w obsłudze narzędzie do ewidencji wydatków do 30 000 euro. Możliwość instalacji programu w wersji wielostanowiskowej, co zapewnia pracę w danej chwili wielu użytkownikom, na wielu komputerach, na tej samej bazie danych. Podstawowa funkcjonalność to: klasyfikacja wydatków po określonych grupach asortymentowych, kontrola sumy wydatków w poszczególnych grupach. Użytkownik automatycznie informowany jest o przekroczeniu określonego progu wydatków w danej grupie asortymentowej.

ellic

Platforma służąca do przeprowadzania licytacji elektronicznych, zapewniająca, poprzez integrację z programem ProPublico, kompleksowy system do prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)