Fluid Flow 3 to pierwszy, innowacyjny program do projektowania i optymalizacji:

 • sieci rurociągów
 • transportu cieczy i gazów
 • transportu mediów dwu-fazowych (ciecz/gaz)
 • transportu zawiesin i cieczy nienewtonowskich
 • obliczeń przenikania ciepła

Fluid Flow 3 to sprawne i dokładne projektowanie sieci instalacji rurociągowych, niezbędne do projektowania energooszczędnych, bezpiecznych i niezawodnych systemów przepływowych.

Program służy do analizy i modelowania nowych oraz istniejących systemów, przewymiarowania rurociągów, doboru pomp i innych urządzeń. Unikalny moduł „scripting” pozwala na wykonywanie dynamicznych analiz w celu uzyskania bardziej kompletnych danych projektowych.  

Rozwój oprogramowania FluidFlow3 odbywa się niezmienne od 28 lat przez ten sam zespół developerski, wykorzystujący najnowsze techniki obliczeniowe i metody projektowania oprogramowania. FluidFlow3 Został zaprojektowany przez inżynierów i jest z sukcesem używany przez inżynierów na co dzień.

FluidFlow 3 służy do analizy i projektowania wysokiej jakości systemów przepływowych. Systemy przepływowe zaprojektowane przy użyciu FluidFlow 3 są:

 • bezpieczne
 • energooszczędne
 • niezawodne
 • elastyczne

FluidFlow 3 to:

 • Pierwszy i jedyny pakiet do obliczania systemów przepływowych dla mediów: ściśliwych, nieściśliwych, dwufazowych ciecz-gaz, nienewtonowskich, zawiesin.
 • Obliczenia spadku ciśnienia albo przepływu w rurociągu, oprogramowanie bierze także pod uwagę wymianę ciepła.
 • Pierwsze oprogramowanie do przepływów w rurociągach które ma 2-kierunkowe połączenie z Excelem.
 • Projektowanie i optymalizacja dowolnego systemu przepływowego. Rozległe bazy danych i możliwość szybkiego dodania własnych danych.
 • Wyjątkowy interaktywny schemat technologiczny – który możemy edytować i przyglądać się zachodzącym zmianom w systemie.
 • Analiza dynamiczna pozwala przyjrzeć się różnym rozwiązaniom w projekcie.
 • Możliwość obsługi dużych kalkulacji sieciowych, rzetelne, szybko i dokładne.
 • Systematyczne ulepszenia oprogramowania przez wysokiej jakości zespół ekspertów w standardzie ISO 9001.
 • Ponad 1050 predefiniowalnych mediów: cieczy, gazów zawartych w bazie danych, oraz możliwość szybkiego dodania własnych.