Kosztorysowanie

BIMestiMate

BIMestiMate jest innowacyjnym systemem do kosztorysowania robót budowlanych, budowlano – montażowych, instalacyjnych, drogowych i telekomunikacyjnych. Program umożliwia przeniesienie z wirtualnego modelu budowli do kosztorysu, przedmiarów i ich szybką wycenę . Program BIMestiMate zastąpił jeden z najpopularniejszych systemów do kosztorysowania ZUZIA.

Programy wspomagające

pdf_kosztorys

nowatorskie narzędzie, które likwiduje uciążliwą pracę związaną z przepisaniem treści przedmiaru zapisanego w PDF (plik *.pdf powstały jako wydruk z drukarki pdf lub utworzony przez programy kosztorysowe) do dowolnego systemu kosztorysowego lub arkusza kalkulacyjnego.

metricad

To program niezależny od jakiejkolwiek platformy CAD, wspomagający sporządzanie przedmiaru na podstawie dokumentacji 2D. Dokumentacja ta może być w formacie DWG, DXF lub, z braku innej możliwości, w postaci podkładów rastrowych.

sitemaster

Profesjonalne rozwiązanie do pomiarów geodezyjnych istniejących budynków oraz obiektów budowlanych. Szybkie gromadzenie precyzyjnych danych o budynku na podstawie pomiarów dalmierzem – automatyczne tworzenie modelu budynku w 3d w trakcie pomiarów – integracja z systemami bim za pomocą formatu IFC.