CGS Labs

Oprogramowanie do projektowania placów budowy, znaków drogowych i oznakowania dróg oraz analizy ścieżek przejazdu pojazdów.

PLATEIA Traffic Collection” jest pakietem zorientowanych na produktywność programów BIM-ready do projektowania terenu, projektowania i planowania sygnalizacji świetlnej oraz analizy ścieżki ruchu pojazdów. Jako dodatek do Civil 3D, AutoCAD lub BricsCAD, pomaga projektantom dróg i inżynierom ruchu znacznie skrócić czas potrzebny na ukończenie projektu.

PLATEIA to profesjonalne, BIM-ready, oprogramowanie do projektowania i przebudowy dróg 3D. Wykorzystując swój elastyczny, dynamiczny model danych, wspiera przepływy pracy i procesy BIM oraz standardowy format danych IFC.

AUTOPATH jest profesjonalnym oprogramowaniem do analizy ścieżek wymijania i symulacji skrętów pojazdów. Dzięki niemu można łatwo i szybko symulować manewry pojazdów i sprawdzać możliwości transportowe wszystkich typów projektów drogowych: na drogach, skrzyżowaniach, rondach, ostrych zakrętach, przejściach podziemnych, wiaduktach…

AUTOSIGN to profesjonalne oprogramowanie do planowania projektów sygnalizacji świetlnych w środowiskach CAD. Generuje szczegółowe układy i raporty. AUTOSIGN zawiera obszerne zbiory bibliotek znaków drogowych i oznaczeń drogowych specyficznych dla danego kraju.

Ferrovia to profesjonalne narzędzie do projektowania i analizowania linii kolejowych zgodnych z specyficznymi dla kraju wymogami. Wykorzystując swój elastyczny, dynamiczny model danych, jest kompatybilny z przepływem pracy i procesami BIM oraz ze standardowym formatem danych IFC.