metricad

System komputerowy metriCAD 2 to program niezależny od jakiejkolwiek platformy CAD, wspomagający sporządzanie przedmiaru na podstawie dokumentacji 2D. Dokumentacja może być przygotowana w formacie DWG, DXF lub z braku innej możliwości, w postaci podkładów rastrowych.  To profesjonalne narzędzie, które ułatwia i przyspiesza prace oraz podnosi jakość wykonanego przedmiaru.

System jest przeznaczony dla:

  • kosztorysantów,
  • architektów,
  • projektantów.

MetriCAD 2 może być instalowany w wersji zabezpieczonej kluczem sprzętowym lub jako aplikacja zabezpieczona w chmurze. W tym celu wykorzystywana jest platforma abonament.datacomp.com.pl. Pozwala to na użytkowanie programu na dowolnym komputerze z dostępem do Internetu.

Program umożliwia wykonanie przedmiarów:

  • liniowych (pomiar linii, polinii, łuków);
  • powierzchniowych (na płaszczyźnie i poza nią);
  • objętościowych i ilościowych (np. zliczanie punktów);
  • specjalistycznych (np. przedmiar dachu, przedmiar schodów).
metriCAD