Skanowanie 3D

Jeśli nie masz żadnej dokumentacji (rysunków technicznych, plików modeli 3D), ale dysponujesz fizycznym elementem, wykorzystując skaner 3D, możemy stworzyć trójwymiarowy plik. Koszt usługi skanowania zależy od nakładów pracy, skomplikowania kształtu skanowanego przedmiotu. Aby oszacować koszt usługi, prosimy o przysłanie kilku zdjęć i wymiarów elementu, do wyceny skanowania 3D.

Do czego używamy skanowania 3D

  • inżynierii odwrotnej,
  • rekonstrukcja – odtworzenia elementów dla, których nie posiadamy dokumentacji technicznej, np. uszkodzonych części,
  • kopiowanie części,
  • stworzenia trójwymiarowego pliku z modelu wykonanego ręcznie (np. rzeźby),
  • pomiary, kontrola jakości, kontroli dokładności wykonania elementu w stosunku do projektu.

Przykłady zastosowania digitalizacji przestrzennej

  • medycyna (wykonywanie implantów na podstawie badań CT(Computer Tomography),
  • architektura (wykonywanie makiet nowych obiektów jak i już istniejących),
  • muzealnictwo (archiwizacja 3D obiektów fizycznych i stworzenie ich wiernych kopii),
  • kryminalistyka (rekonstrukcja wyglądu, kształtu na podstawie zebranych danych),
  • rozrywka (wprowadzanie postaci rzeczywistych w wirtualny świat rozrywki).

eviXscan

eviXscan 3D Pro+

Jest to urządzenie działające przy wykorzystaniu najnowszych technologii optycznego pomiaru kształtu. Opcjonalne stosowanie światła niebieskiego, o ograniczonym zakresie długości fali, pozwala uzyskiwać doskonałe wyniki, niezależnie od zewnętrznych warunków oświetleniowych. Natomiast specjalnie opracowane, zaawansowane metody wstępnej analizy obrazu pozwalają dodatkowo wyselekcjonować fragmenty obiektu, które mogą zostać odtworzone w najlepszej jakości. Umożliwia to pominięcie przetwarzania informacji mogącej generować błędne rezultaty. Dzięki temu, wyniki zwracane przez nasz skaner są wyodrębnione tak, aby nie zawierały żadnych błędnie policzonych punktów, co w znacznym stopniu pozwala na uzyskiwanie skanów wysokiej jakości, w pełni wiarygodnie i jednoznacznie reprezentujących skanowane obiekty.

eviXscan 3D Heavy Duty

Jest to produkt firmy Evatronix, który powstał przy współpracy firmy Datacomp. Pierwszy skaner 3D przeznaczony do pracy w trudnych sytuacjach. Nie potrzebne są laboratoryjne warunki skanowania. Urządzenie można zabrać w teren, do kopalni, a nawet wrzucić go do wody. Dzięki temu można skanować obiekty, których nie da się dostarczyć do sterylnego laboratorium. Wszystko to dzięki szczelnej obudowie i zwartej, lekkiej konstrukcji zapewniającej mobilność urządzenia. Dodatkową zaletą jest możliwość skanowania ciemnych obiektów bez konieczności pokrywania ich talkiem.

Dokładność skanera wg normy DE VDI/VDE2634: 0,01 mm
Czas skanowania: 4 s
Rozdzielczość kamer: 1,4 i 5 Mpx

Shining 3D

EinScan-s

Ten skaner radzi sobie ze skanowaniem kolorowych przedmiotów, a nawet czarnych. Potrafi również skanować teksturę. Dzięki automatycznemu wyrównywaniu skanów na podstawie geometrii przedmiotu, nie ma konieczności naklejania znaczników. Można skanować w trybie automatycznym przy użyciu stolika obrotowego, a następnie odwrócić przedmiot i doskanować fragmenty wcześniej nie widoczne dla kamer, oprogramowanie automatycznie wyrówna i połączy skany. W wyniku skanowania dostajemy plik stl gotowy do drukowania. Pojedyncze skany można też zapisać w postaci chmur punktów, które można następnie poddać obróbce w zaawansowanym programie do inżynierii odwrotnej. A to wszystko w bardzo przystępnej cenie.

Podstawowe parametry:

Dokładność skanera 0,1 mm
Objętość pomiarowa ze stolikiem obrotowym: 200x200x200 mm
Rozdzielczość kamer: 1,3 Mega pixel
Rozdzielczość punktów: 0,17 – 0,2 mm
Formaty zapisu plików: STL, ASC