ppwydatki

Program PPWydatki został stworzony z myślą o ewidencjonowaniu i kontroli wydatków do 30 000 euro w jednostkach wydatkujących środki publiczne np.:

 • jednostki budżetowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • urzędy miejskie i gminne,
 • szkoły wyższe,
 • szpitale,
 • zakłady opieki społecznej,
 • spółdzielnie i fundacje w zakresie dysponowania środkami publicznymi.

Podstawowe funkcje programu:

 • Rejestr wydatków do 30 000 euro,
 • Klasyfikacja wydatków po określonych grupach asortymentowych,
 • Kontrola sumy wydatków w poszczególnych grupach asortymentowych,
 • Szukanie i filtrowanie pozycji kosztowych według wielu kryteriów,
 • Tworzenie raportów i zestawień z określonego zakresu wydatków oraz możliwość ich eksportu do CSV,
 • Moduł do tworzenia bazy wykonawców,
 • Wbudowany Wspólny Słownik Zamówień (CPV), powiązanie numeru z wprowadzonym wydatkiem,
 • Ochrona danych przed niepowołanym dostępem,
 • Tworzenie archiwum bazy danych.